Kan man göra barn arvslösa?

2018-11-10 i Laglott
FRÅGA
Hej. Har en fråga angående arv.Jag har en dotter som av olika anledningar inte vill ha kontakt med mig och vise versa. Min fru och jag har hus och om jag skulle avlida så är jag inte intresserad av att min dotter tar del av detta hus och andra tillgångar för att jag vill att min fru skall kunna bo kvar. Finns det något sätt att göra så hon inte får det?Skilja sig, skriva testamente eller skriva över allt på min fru?Mvh M
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver först?

När en person avlider, är hans eller hennes barn första klassens arvingar (2 kap. 1 § ÄB), i det här fallet din dotter och dina eventuella andra barn. Huvudregeln är dock att i fall då man är gift, så ska den efterlevande maken ärva först, vilket gör att de gemensamma barnen måste vänta med att få ut sitt arv tills båda deras föräldrar har avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Denna regel gäller dock inte, om man har så kallade särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Jag förstår din fråga som att så är fallet, att din dotter enbart är din dotter och inte din och din frus gemensamma barn. I sådana fall är hon ett så kallat särkullbarn, och särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider (3 kap. 2 § ÄB). Detta kan leda till, precis som du säger, att din fru skulle behöva sälja ert hus för att dottern ska få ut sitt arv efter dig.

Kan man tvinga din dotter att vänta med att få ut sitt arv?

Det finns en bestämmelse i ärvdabalken enligt vilken din dotter skulle kunna godkänna att hon väntar med sitt arv till förmån för din efterlevande fru, för att hon exempelvis ska kunna bo kvar i erat hus. Om din dotter gör det, har hon rätt att få ut arvet efter dig först när din fru har avlidit. Oftast är det särkullbarn som har god relation till sina föräldrar och deras nya makar som väljer att vänta med att ta ut sitt arv. Detta eftersom det finns en risk med att vänta med arvet. Om din fru ärver dig, kan hon i stort sett kan helt göra sig av med alla tillgångar och lämna din dotter arvslös. Jag förstår utifrån din fråga att ni inte har särskilt god kontakt med din dotter, och därför är det kanske inte så sannolikt att hon skulle vilja ta denna risk (ÄB 3 kap. 9 §).

Det du kan göra är att skriva ett testamente i vilket det framgår att din sista vilja är just att din dotter väntar med att få ut sitt arv tills att din fru har avlidit. Det "skadar inte" att i ditt fall skriva detta i ett testamente, i värsta fall respekterar din dotter inte det och kräver att få ut sitt arv direkt ändå.

Nu har vi utrett att det finns en chans att få din dotter att vänta med sitt arv till förmån för din fru, men det är inte säkert att hon kommer att respektera ditt testamente och vänta med arvet, eftersom hon inte har någon sådan skyldighet. Nästa fråga du ställer är om man på något sätt kan reducera din dotters arv, eller göra henne helt arvslös.

Kan man göra sitt barn arvslös?

Nej, enligt svensk rätt kan man inte göra sitt barn arvlöst i den bemärkelsen att barnet inte ärver någonting alls. Det finns två juridiska termer för arv som används, "arvslott" och "laglott". Arvslotten är det man enligt de vanliga arvsreglerna har rätt till. Har du en miljon kronor i tillgångar som du efterlämnar vid din död, och bara ett barn, ska barnet få en miljon kronor.

Det man kan göra är att reducera barnets arv, genom att enbart ge de rätt till laglott, och inte arvslott. Laglotten är hälften av arvslotten. Om du skriver ett testamente av vilket det framgår att din dotter bara ges rätt till sin laglott, kommer hon enligt ovan exempel bara få ut en halv miljon, det vill säga hälften av det hon faktiskt har rätt till (7 kap. 1 § ÄB). Samma kommer att ske om du i testamentet föreskriver att "min dotter ska inte ärva någonting efter mig", hon kommer då ändå ha rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det hon egentligen hade rätt till.

Vad händer om du ger huset till din fru som gåva?

Under din livstid har du rätt att förfoga över dina tillgångar själv och som utgångspunkt skulle du kunna göra slut på allt du har så att din dotter teoretiskt sett inte skulle kunna ärva något efter dig. Ett exempel är om du skriver över huset så att din fru står som enda ägare till hela huset, och på det sättet betraktas detta som en gåva mellan er makar. Detta skulle kunna vara en väg att gå för att minska egendom som du äger, och som därmed tas med i fördelningen av arvet.

Det finns dock en regel som skyddar arvingar så att de faktiskt får ut sin laglott som de har rätt till, i det här fallet din dotter. Regeln skulle kunna tillämpas om du ger din fru en gåva i form av att du skriver över hela huset på henne, och syftet med gåvan är att likställa med testamente, vilket är fallet i din situation eftersom du vill att din fru får huset efter din död (7 kap. 4 § 1 st. ÄB).

Denna regel är inget förbud mot att du ger din fru eller andra personer saker som gåvor, utan det är en regel som skyddar barnets rätt till att åtminstone få ut sin laglott. För att denna regel ska tillämpas, behöver din dotter klandra ditt testamente. Hon måste alltså göra gällande i domstol inom ett år efter bouppteckningen efter att du avlidit att hon har rätt till ett större arv, eftersom du "med mening gjorde dig av med huset" i syfte att minska hennes arv (7 kap. 4 § 2 st. ÄB). Det är alltså inte säkert att hon kommer att göra detta, och klandrar hon inte testamentet, så händer ingenting.

Vad händer om ni skiljer er?

Du föreslår en skilsmässa för att reducera din dotters arvsrätt. Din dotter är fortfarande din arvinge, vare sig du är gift eller inte, och kommer alltid att ha rätt till sin laglott. Ditt äktenskap påverkar inte din dotters rätt till arv, och därför är det meningslöst i det här fallet att du skiljer dig med din fru.

Sammanfattning och rådgivning

Sammanfattningvis kan man säga att det alltså inte går att göra din dotter helt arvslös, men det finns möjligheter att reducera hennes arv till hälften av det hon egentligen har rätt till. Mitt råd till dig är att du skriver ett testamente, i vilket du dels föreskriver att du önskar att din dotter avstår sitt arv till förmån för din fru (innebär inte att hon avstår helt och hållet, det innebär bara att hon väntar med det), samt att du föreskriver att hon endast ska ha rätt till sin laglott. Det är inte säkert att hon väljer att vänta med sitt arv, men det är säkert att hon bara får ut laglotten om du skriver det i testamentet. Om du skriver över huset på din fru finns en risk att dottern klandrar testamentet och kräver att få ut sin del som "försvann" i samband med att huset skrevs över, men det finns också en chans att hon inte gör det.

Eftersom ett testamente är ett viktigt dokument som kan ge upphov till missförstånd och liknande i framtiden, rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist med detta, för att vara helt säker på att allting blir som man vill. Lawlines jurister har stor erfarenhet med att skriva testamenten, gåvobrev och liknande. Du kan ta kontakt med dem här.

Har du ytterligare frågor kring detta, är du välkommen att ställa en ny fråga eller skriva en kommentar här nedan, så besvarar jag den så snart jag kan!

Vänliga hälsningar,

Viktoria Wnuk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (619)
2019-04-17 Fråga om uppskjutande av arvsrätt till förmån för efterlevande make, samt om hur laglotten fungerar i det sammanhanget.
2019-04-06 Måste man hålla sina barn informerade om sina ekonomiska förehavanden?
2019-04-05 Kan barnbarn kräva laglott efter sin mor-/farförälder då barnbarnets förälder avlidit?
2019-04-05 Kan jag undgå laglotten?

Alla besvarade frågor (67977)