Kan man göra barn arvlösa genom att skriva över egendom på sin fru?

Hej. Jag är gift och har barn sedan tidigare som jag inte alls har någon kontakt med. Jag har under alla år försökt ha en relation med honom utan att lyckas. Så min fråga är, om jag skriver över huset, bilar mm på min fru, kan jag på detta sätt få honom lottlös ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt hittas i ärvdabalken (ÄB). 

Eftersom det inte framgår av frågan så kommer jag i mitt svar att utgå från att sonen är ditt enda barn. Jag kommer dock att redogöra för arvsreglerna ganska generellt, så även om du har fler barn så borde du kunna utläsa vad som gäller för dessa också. 

I den följande framställningen kommer jag att besvara din fråga genom delrubriker, och till sist avsluta med en kort sammanfattning av rättsläget samt mina framtida rekommendationer. 

Vad innebär den legala arvsordningen? 

Den legala arvsordningen tillämpas i det fall att testamente saknas. Om testamente saknas så ärver i första hand ens barn, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Om man däremot var gift och hade barn med sin make eller maka så tillfaller arvet först denne, och gemensamma barn får vänta på sitt efterarv, dvs. sitt arv efter att den andra föräldern också avlider (3 kap. 2 § första stycket ÄB). 

Att du har en son sedan tidigare tolkar jag som att du fick honom utanför ditt nuvarande äktenskap. För barn som inte är makarnas gemensamma barn, så kallade särkullbarn, gäller istället att de har rätt till sin arvslott direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från denna rätt till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Möjligheten för efterlevande make att göra av med hela arvet finns i så fall, vilket skulle innebära en risk för särkullbarnet att lämnas arvlös. Därför är det kanske inte så troligt att din son går med på detta, särskilt om ni inte har den bästa relationen. 

Hur påverkas arvsrätten av ett eventuellt testamente?

Arvslott är den lott som redogjordes för ovan, dvs. den lott som tillfaller din son ifall testamente saknas. Ett testamente påverkar arvsrätten på så sätt att det kan användas för att begränsa arvslotten. Däremot går det inte enligt svensk rätt att göra sina bröstarvingar helt arvlösa, utan ett barn har alltid rätt till åtminstone sin laglott. Detta gäller även om man i testamentet testamenterar bort all sin egendom. 

Laglotten är alltid hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det går alltså att begränsa ett barns rätt till arv genom att utfärda ett testamente, men ett barn har fortfarande alltid rätt till hälften av vad det i avsaknad av ett testamente skulle få. 

Hur påverkas arvsrätten om man ger bort egendom till sin fru?

Att skriva över egendom på någon utan att kräva någon motprestation tillbaks (exempelvis betalning) ses rättsligt som en gåva. Normalt sett får man förfoga över sin egendom precis som man vill, men inom arvsrätten finns en regel om gåvor som är till för att skydda bröstarvingarna.

En gåva kan nämligen likställas med ett testamente om den är bortgiven under sådana omständigheter eller på sådana villkor att arvlåtarens syfte med gåvan är att påverka arvsordningen. Då tillämpas återigen reglerna om laglott, dvs. bröstarvingarna har rätt till hälften av sin vanliga arvslott (7 kap. 4 § första stycket ÄB). Detta förutsätter dock att din son klandrar testamentet inom ett år efter bouppteckningen, dvs. väcker talan i domstol och driver en process om att gåvan ska ses som ett testamente eftersom ditt syfte med gåvan var att göra honom arvlös (7 kap. 4 § andra stycket ÄB). En sådan process kan kosta mycket pengar och tar oftast både tid och energi, varför det inte är säkert att din son bestämmer sig för detta. 

Sammanfattning och rekommendation

I Sverige finns det regler som skyddar bröstarvingar från att bli helt arvlösa. Dessa regler utgör dock ingen garanti för arv, utan kräver fortfarande att man driver en rättslig process. Om du vill göra din son arvlös så kan du därför skriva över egendomen på din fru och hoppas att han inte kommer att väcka talan i domstol. Om din son däremot går till domstol och vinner, kan din fru förpliktas att stå för alla rättegångskostnader. 

Det jag skulle rekommendera dig att göra är att skriva ett testamente. På så sätt kan du åtminstone begränsa din sons arv genom att skriva att du bara vill att han ärver sin laglott. Då är det säkert att han bara får ut laglotten, medan det kan vara en risk att skriva över all egendom på din fru. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och känner att du har en bättre överblick över rättsläget! Jag rekommenderar att du kontaktar vår juristbyrå för hjälp med att upprätta ett testamente så att allt blir juridiskt korrekt och onödiga missförstånd undviks. 

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänliga hälsningar, 

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”