FrågaSKATTERÄTTAvdrag04/03/2022

​Kan man göra avdrag för renovering i en privatbostad tillhörande ett dödsbo?

Jag och min syster förlorade för ett år sedan en bror. Vi ärvde hans bostadsrätt i Stockholm. Jag fick lov att bo i den under ett knappt år för att sedan sälja. Jag har gjort en renovering av bl.a. badrum och tagit upp en vägg för att höja värdet när försäljningen sätts igång. Ett par mäklare jag träffat säger att dessa renoveringar har höjt värdet av bostadsrätten. Har jag rätt att få tillbaka pengarna jag lagt ner vid en försäljning?

Mvh,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På din fråga är jordabalken (JB) samt inkomstskattelagen (IL) tillämplig. För tydlighetens skull kommer jag först gå igenom hur beskattningen ska ske vid en försäljning av en privatbostad, och sedan vilka möjligheter det finns att göra avdrag för förbättringsutgifter. Avdraget är en skattelättnad på den kostnad du haft och innebär att du inte behöver betala lika mycket i skatt.

Hur stor är skattesatsen?
Vid försäljning av bostad behöver man ta upp eventuell vinst eller förlust i deklarationen (44 kap. 26 § IL). Vid vinst är skattesatsen 22/30 av beloppet (45 kap. 33 § IL), vilket innebär 22 % av vinstbeloppet. Om ni går med förlust vid försäljningen är 50% av förlusten avdragsgill (45 kap. 33 § 2 stycket IL).

Kan man göra avdrag för renovering?
Från försäljningsintäkten kan man dra av anskaffningsvärdet, eventuella förbättringsåtgärder och kostnader för försäljningen. Utgifter för renoveringar och underhåll på privatbostadsfastigheter räknas som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL). För reparationer och underhåll får man dra av de kostnader man haft under året ni säljer eller de fem föregående åren (45 kap 12 § 2 stycket). När någon förvärvar en tillgång genom arv kliver arvtagaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att som arvtagare kan du göra avdrag för era förbättringsutgifter trots att lägenheten tillhör dödboet (44 kap. 21 § IL).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis gäller att om ni går med vinst när ni säljer bostaden behöver ni betala vinstskatt där 22/30 av beloppet ska tas upp, vilket i praktiken innebär 22 % av vinstbeloppet. Från försäljningsintäkten kan ni dra av utgifter för förbättrande reparationer trots att lägenheten tillhör ett dödsbo.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt!

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000