Kan man göra arvingar arvlösa?

Hej

Jeg har en moster som bor i Sverige, hun er lige død, hun havde ingen børn.

Jeg er arvinger efter hinde, da min mor er død.

Jeg er blevet kontaktet af en advokat, som siger at der er et testamente efter min moster, advokat siger at jeg efter testamente ikke er berettiget til arv, kan det være rigtigt ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arvs- och testamentsrätt. Regler härom finns i ärvdabalken.

Den legala arvsordningen

Enligt den legala arvsordningen tillhör bröstarvingar till arvlåtaren den första arvsklassen och kvarlåtenskapen ska alltså i första hand tillfalla dessa.(2 kap. 1 § ÄB) Om det inte finns några bröstarvingar till den avlidne ska i andra hand kvarlåtenskapen tillfalla arvlåtarens föräldrar med hälften var. Om föräldrarna är bortgångna träder arvlåtarens syskon in i deras ställe. Vidare träder arvlåtarens syskonbarn in i syskonens ställe om dessa också är bortgångna.(2 kap. 2 § ÄB)

Testamente

Den som har fyllt 18 år har rätt att upprätta ett testamente och således bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas när han/hon avlider. (9 kap. 1 § ÄB) Den som upprättar ett testamente (testatorn) kan alltså välja att åsidosätta den legala arvsordningen. I 7 kap ÄB föreskrivs bröstarvingars laglottsskydd. Laglottsskyddet innebär att bröstarvingar alltid har rätt att få ut laglotten, oavsett vad som föreskrivs i ett testamente. Laglotten utgörs av hälften av det som han/hon skulle fått ärva om inte testamentet funnits. Detta skydd finns emellertid inte för andra arvingar än bröstarvingar. Detta innebär att alla andra arvingar än bröstarvingar kan göras helt arvlösa genom testamente.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning