FrågaFAMILJERÄTTGod man26/07/2022

Kan man gifta sig när sambon har förvaltare?

Hej Min sambo har förvaltare. Detta betyder att min sambo inte får underteckna några som helst avtal, inte ens sitt eget id-kort. Hur ska vi kunna gifta oss eftersom hans namnteckning inte gäller på några papper ? En del av hans post som tex personbevis går direkt till förvaltaren som i sin tur kastar den! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring förvaltare och förvaltarskap regleras i Föräldrabalken (nedan förkortat FB).

Ingå äktenskap

När en person förordnas en förvaltare, kallas personen huvudman. Förvaltaren får ensam rätt att besluta i frågor som rör uppdraget. Uppdraget utformas utifrån varje enskilt fall, efter huvudmannens behov. 11 kap. 1 § st. 2 FB.

En förvaltare ska bevaka rätten för huvudmannen, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. 12 kap. 2 § st. 1 FB. Detta innebär att huvudmannens rättshandlingsförmåga försvinner för sådant som faller inom uppdraget. Huvudmannen är däremot fortfarande myndig och har själv behörighet att bestämma om saker som hör till den enskildas privatliv. En förvaltare är därmed inte behörig att bestämma över frågor som rör ingåendet av äktenskap. 12 kap 2 § st. 3 FB.

För att besvara din fråga kring hur ni kan gifta er, så är förfarandet detsamma som vid vanliga giftermål. Detta då förvaltaren saknar behörighet att rättshandla för din sambos räkning i frågor avseende just ingående av äktenskap. Din sambo kan således ingå ett avtal om giftermål med dig. 

Slänga post

Om din sambo är missnöjd med förvaltarens agerande kan han vända sig till sin kommuns överförmyndare eller överförmyndarnämnd, eftersom det är dessa som ska tillse att förvaltaren agerar korrekt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister om du vill ha vidare rådgivning.

Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”