FrågaFAMILJERÄTTFaderskap06/12/2021

Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?

Hej! Min son som är 16 år har med stor sannolikhet gjort sin 16 åriga ex flickvän gravid. Hon är i vecka 10. Hon vill behålla och han känner sig inte mogen till att bli far och vill att hon ska ta abort. Vi har försökt att ta kontakt med henne och hennes föräldrar men dom vägra att träffa oss. Har bara fått ett sms där dom skriver att dom stödjer hennes i hennes beslut. Vi har hört att det eventuellt finns något som heter Juridisk abort, stämmer det? Och i så fall hur går man till väga? Finns det något annat man kan göra ? Som pojke i denna fråga så är man ganska så maktlös


Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är juridisk abort?

Vad är juridisk abort?

Juridisk abort skulle vara en möjlighet för din son att häva sitt faderskap till barnet. Det vill säga för honom att undslippa att vara förälder.

Kan man genomföra juridisk abort i Sverige?

I Sverige finns ingen möjlighet att genomföra en juridisk abort (se 1-3 kap FB).

Vad är det som gäller i din sons fall?

Faderskapet

Eftersom din son och hans exflickvän inte är gifta så kommer faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1:3 FB). En bekräftelse görs skriftligen och ska bekräftas av två personer. Den ska skriftligen godkännas av modern som i detta fallet är din sons exflickvän (1:4 FB). Om det fastställs genom dom så kan det fastställs genom en genetisk undersökning som klargör att din son är far. Detta är genom ett DNA-test. Det kan även ske genom en utredning som visar att din son har haft samlag med barnets mor och det är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget (1:5 FB). Utredningen sker av socialnämnden och de har en skyldighet att ta reda på vem som är far (2:1 FB).

Detta medför att din son kommer bli fastställd som fader om inte det finns några omständigheter som visar på att exflickvännen har haft samlag med andra personer eller att DNA-testet visar att det är någon annan som är far.

Vårdnaden

Eftersom din son och hans exflickvän inte kommer var gifta med varandra vid födelsen så får hon vårdnaden (6:3 FB). Därmed så är hon ansvarig för vårdnaden. Att ha vårdnaden för ett barn innebär ett stort åtagande i form av rätt och skyldighet att bestämma i barnets personliga angelägenheter (6:11 FB). Det kan handla om skolgång, sjukvård och ansökan om pass.

Här har då din son en möjlighet att komma undan från att bestämma i barnets liv och ta på sig ansvar. Eftersom ni inte har gemensam vårdnad kommer även barnet bo hos din sons exflickvän.

Umgänge

Det kan vara så att barnet vill umgås med din son i framtiden. Då har detta barnet en rätt att umgås med din son genom att de träffas eller har annan kontakt med varandra i form av exempelvis telefonsamtal eller sms (6:15 FB).

Underhållsskyldighet

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7:1 FB). Detta medför att din son kommer betala underhåll till modern för att kunna underhålla barnet, det vill säga ta hand om det.

Om modern till barnet har bra ekonomi och din son har ont om pengar kommer underhållet sättas relativt lågt men din son kommer ändå vara skyldig att betala ett visst belopp för att se till att barnets behov uppnås. Betalar din son inte underhållet kommer barnets mor i sista hand kunna vända sig till Kronofogden, så jag rekommenderar att din son betalar underhållet även om modern inte uttryckligen kräver det.

Arvsrätt

Barnet kommer även få en arvsrätt (2:1 ÄB) bestående av en del (den sk laglotten) som inte kommer att gå att testamentera bort (7:1 ÄB).

Finns det någonting annat man kan göra? Sammanfattning och tips

Din son kommer bli fastställd som far och detta faderskapet kan inte hävas så länge som det inte visar sig att någon annan är pappa. I Sverige saknas nämligen en möjlighet att avsäga faderskapet så länge inte någon annan övertar faderskapet. Det kan t.ex ske genom en adoption.

Den enda möjligheten för din son att bli av med sitt faderskap skulle alltså vara om någon annan adopterar barnet. Då hade adoptivföräldern övertagit det rättsliga föräldraskapet. Men någon annan möjlighet än så finns inte för din son att inte bli fader.

Han kommer inte från den tidpunkten att barnet föds bli vårdnadshavare men om barnet vill umgås med honom kan din son bli tvungen att umgås med denne. Din son kommer få betala underhåll och barnet kommer också ha en arvsrätt.

Mitt tips är att om sonen vill ha så lite kontakt som möjligt med barnet och så lite ansvar som möjligt ska han vara så frånvarande som möjligt. Då minskar risken att barnet kommer vilja umgås med honom och utnyttja sin umgängesrätt. Förutom umgängesrätten finns inget krav på din son att umgås med barnet eller ha en relation till det. Att vara frånvarande kommer dock inte påverka de andra åtagandena som jag nämnt som det innebär att vara far. Barnet kommer alltså ha en arvsrätt oavsett hur frånvarande din son är som fader.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Carl MalmströmRådgivare