Kan man genom testamente göra så att det ena barnet ärver mer än det andra?

2017-07-03 i Bröstarvinge
FRÅGA
Kan en förälder med två biologiska barn välja att ge det ena barnet 75% av arvet och den andre bara 25% genom testamente samt gåvor under sin livstid (som pensionär), tex en fastighet som anges som "inte förskott på arv" enligt gåvobrevet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln, om inget testamente finns, är att barnen ärver lika mycket vardera (2 kap 1 § ärvdabalken) . I det aktuella fallet när det finns två barn ska de alltså som huvudregel ärva 50 % var, vilket utgör barnens arvslott. Genom testamente och gåvor under livstiden går det dock att ändra på fördelningen till viss del.

En bröstarvinge (barn) har enligt lag alltid rätt att som minst få hälften av arvslotten, vilket kallas laglotten (7 kap 1 § ärvdabalken).

Testamente:

Genom att upprätta ett testamente har en förälder möjlighet att fritt styra över hälften av arvet och bestämma vem som ska ärva. Den återstående halvan måste dock tillfalla arvlåtarens bröstarvingar, alltså förälderns barn.

Exempel:

Förälder efterlämnar ett arv på 100 000 kr och det finns två barn.

Arvslotten för barnen är 50 000 kr var.

Laglotten är därmed 25 000 kr för varje barn.

Genom ett testamente kan det ena barnet därmed ärva 50 000 + 25 000 kr medan det andra barnet ärver 25 000 kr. Det är dock inte möjligt att genom testamente göra så att den ena barnet får mindre än 25 000 kr.

Gåva:

När det gäller gåvor som en förälder ger till sitt barn är huvudregeln att gåvan utgör ett förskott på arv om inget annat har angetts (6 kap 1 § ärvdabalken). Det är därmed möjligt för en förälder att ge en gåva till sitt barn utan att det ska utgöra ett förskott på arv, förutsättningen är dock att denna avsikt framgår vid gåvotillfället. Det finns inget krav på att det ska ske skriftligt, men det är ändå att rekommendera att det görs skriftligt.

Sammanfattningsvis:

Det är möjligt för en förälder att genom testamente och gåvor göra så att det ena barnet ärver 75% och det andra barnet 25%. Däremot är det inte möjligt att göra så att det ena barnet ärver mindre än 25 % av arvet, detta skulle strida mot barnets laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (464)
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?
2021-08-30 Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?
2021-08-29 Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

Alla besvarade frågor (95748)