Kan man genom samtyckesblankett med ansvarsbefrielse frångå skolans tillsynsansvar?

FRÅGA
Om man som skola har tillsynsansvar och inte kan tillåta att barnen klättrar i träd för att vi inte har tillräckligt med personal, kan man skriva en samtyckesblankett med ansvarsbefrielse där föräldrarna ger tillstånd att barnen får klättra i träd utan tillsyn?
SVAR

Hej!

Skolans tillsynsansvar starkt kopplad till föräldrarnas tillsynsplikt 6 kap. 2 § föräldrarbalken (1949:381). Lagen är tvingande (indispositiv), med följden att det inte går att avtala bort lagens bestämmelser. Kopplingen härrör ur det faktum att tillsynsansvaret övergår på skolan när barnet är där.

Det går alltså inte att på civilrättslig väg (genom samtyckesblankett) åsidosätta plikten, blanketten åstadkommer m.a.o inget i juridisk mening. Var gränsen går för ansvaret, om och när det anses ha gått utanför den ramen är synnerligen en svår juridisk fråga och måste avgöras i det enskilda fallet. Sker klättringen på träd under skoltid, på skolan eller i dess närhet är det sannolikt under skolans tillsynsansvar.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?