Kan man genom att ge bort egendom göra sitt barn arvslös?

2019-03-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har tre halvsyskon som växt upp med min biologiske far. Själv är jag uppväxt med min mor.Min biologiska far har nyligen avlidit, och vid bouppteckningen visade det sig att man sålt alla tillgångar bland annat en större fastighet en tid före min fars död och delat upp försäljningslikviden mellan mina tre halvsyskon, så kvar i dödsboet fanns i stort sett inget annat än husgeråd och ett mindre belopp på ett sparkonto.Är det riktigt att man kan göra på det sättet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som biologiskt barn till din far är du i arvsrätten benämnd som bröstarvinge. Detta innebär att du är arvsberättigad i första arvsklassen (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Din far har dock rätt att sälja sina tillgångar och ge försäljningslikviden till dina tre halvsyskon, eftersom han kan förfoga över sina tillgångar hur han vill. Däremot kan försäljningslikviden presumeras vara förskott på arv till dina halvsyskon, då dem är bröstarvingar till din far. Men om din far upprättat ett gåvobrev som föreskriver att det inte ska vara förskott på arv, så kommer presumtionen brytas (6 kap. 1 § ÄB). Vad som menas med förskott på arv är att det som dina halvsyskon får av försäljningslikviden räknas av från deras arvslott. De kommer alltså redan presumeras fått del av sitt arv. Arvinge som har fått förskott på arv kan inte bli återbetalningsskyldig för överskott, dvs när gåvan inte fullt ut kan avräknas på arvslotten (se 6 kap. 4 § ÄB).

Det som är kvar, är du arvsberättigad till. Detta kommer att som huvudregel delas lika mellan dig och dina syskon, vilket kallas för stirpalgrundsatsen. Men om dina syskon fått förskott på arv, så kommer dem som sagt inte få ut lika mycket av det som är kvar. Men eftersom jag inte vet om det finns ett gåvobrev, så kan jag inte säkert säga om det är förskott på arv.

Du nämner inget i frågan om något testamente. Om det skulle föreligga ett sådant kan nämnas att ett testamente aldrig kan inskränka laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente och din far inskränkt din laglott, så kan du begära om jämkning av testamentet. Detta måste göras inom sex månader (7 kap. 3 § 3 st ÄB).

Det finns också en regel om när en arvlåtare under sin livstid ger gåva, under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente (7 kap. 4 § ÄB). Exempel är när en arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd. Huruvida detta skett i ditt fall är oklart. Men i fall det visar sig att det rör sig om gåvor som ska likställas med testamente och du vill väcka talan mot gåvotagaren på den grund att din laglott inskränks, så måste du som bröstarvinge göra det inom ett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren avslutades (7 kap. 4 § 2 st ÄB).

För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1019)
2019-08-18 Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?
2019-08-16 Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?
2019-08-15 Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?
2019-08-14 ​Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?​

Alla besvarade frågor (72172)