Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?

2020-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Kan jag ge bort mitt hus till mitt vuxna barn utan att det räknas som förskott på arv? Jag vill på detta sätt minska/begränsa mitt andra barns arvslott.Kan jag även ge bort pengar utan att det räknas som förskott på arv?Måste jag skriva ett gåvobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten beträffande gåvor till bröstarvinge är att det ska anses vara ett förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en gåva klassas som ett förskott ska avräkning göras från kvarlåtenskapen.

Om det emellertid tydligt framgår att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska avräkning inte ske. Det finns inget formkrav för sådan avsikt. Arvlåtaren kan alltså muntligen förklara att gåvan inte ska ses som ett förskott. Arvlåtaren kan även föra in avsikten i ett testamente eller i ett gåvobrev.

Alltså kan du ge bort såväl hus och pengar till en av bröstarvingarna utan att det räknas som förskott på dennes arv. Det är inte ett krav att gåvobrev ska skrivas, men för att styrka att det är fråga om en gåva som inte ska klassas som ett förskott vore ett gåvobrev alternativt ett testamente bra att använda.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1179)
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

Alla besvarade frågor (88317)