Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?

Kan jag ge bort mitt hus till mitt vuxna barn utan att det räknas som förskott på arv?

Jag vill på detta sätt minska/begränsa mitt andra barns arvslott.

Kan jag även ge bort pengar utan att det räknas som förskott på arv?

Måste jag skriva ett gåvobrev?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten beträffande gåvor till bröstarvinge är att det ska anses vara ett förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en gåva klassas som ett förskott ska avräkning göras från kvarlåtenskapen.

Om det emellertid tydligt framgår att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska avräkning inte ske. Det finns inget formkrav för sådan avsikt. Arvlåtaren kan alltså muntligen förklara att gåvan inte ska ses som ett förskott. Arvlåtaren kan även föra in avsikten i ett testamente eller i ett gåvobrev.

Alltså kan du ge bort såväl hus och pengar till en av bröstarvingarna utan att det räknas som förskott på dennes arv. Det är inte ett krav att gåvobrev ska skrivas, men för att styrka att det är fråga om en gåva som inte ska klassas som ett förskott vore ett gåvobrev alternativt ett testamente bra att använda.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning