Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

Kan man ge ett fritidshus som gåva med tillägget att det inte är ett förskott på arv till ett barnbarn så att egna barn inte kan kräva att få motsvarande i arv.

Om det är möjligt måste gåvan givits före givarens död eller går det att ges i samband med givarens död?

Med vänlig hälsning,

Ewa Elvhede

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Huvudregeln är att det är fritt för personer att skänka bort egendom hur de vill. Därmed är det fullt möjligt att ge en gåva till ett barnbarn. Ett problem kan dock uppstå ifall gåvan ges bort i samband med gåvogivarens död.

När det gäller gåva till annan arvinge än bröstarvinge så presumeras inte gåvan vara förskott på arv såvida det inte på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett som ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Genom att lägga till att det inte är ett förskott så eliminerar man den chansen.

Det uppstår dock som jag nämnde innan ett problem ifall gåvan skänks i samband med gåvogivarens död. I ärvdabalken finns ett så kallat förstärkt laglottsskydd som i stort sett innebär att ifall gåva gets bort under omständigheter att det kan likställas med ett testamente så kan bröstarvingar jämka det och då återbärs gåvan till den avlidnes kvarlåtenskap (7 kap. 4 § ÄB). Man kan säga att gåvor strax före ens bortgång är att jämställa med testamente då det presumeras att gåvogivaren vill lämna arvtagaren utan egendom. Så det blir svårt att hävda att egendomen inte ska ses som testamente ifall den givits bort strax innan ens bortgång. Men om det inte givits strax innan bortgången ska det anses vara en vanlig gåva som då arvsberättigade inte får ta del av.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan man säga att som huvudregel kan en person skänka ett fritidshus till ens barnbarn utan att det ska ses som ett förskott på arv, men genom att klargöra att det inte är ett förskott på arv så säkerställer man situationen. För att gåvan inte ska kunna krävas tillbaka av de som har arvsrätt är det bäst om den ges före givarens död så att den inte kan jämställas med ett testamente (vilken det görs ifall den skänks strax innan gåvogivarens bortgång).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning