Kan man ge förskott på arv utan godkännande eller samtycke till särkullbarn?

2019-12-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Min frus döttrar (särkullbarn) har godkänt vårt gemensamma testamente och avstår därmed sin arvslott tills jag är borta. Nu vill jag redan nu ge vardera pengar motsvarande ca 20 % av arvet. Ser det som förskott på arvet. Måste dom först godkänna detta, tydligt uttrycka att dom vill ta emot gåvan eller kan den komma s a s som en överraskning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Det finns en presumtionsregel i 6 kap. 1 § andra stycket ÄB som föreskriver att gåvor som man gett sin makas bröstarvingar skall avräknas såsom förskott på arv om inte det föreskrivs annat eller det med tanke på omständigheterna får anses att det inte skulle vara ett förskott.

Det krävs inget godkännande eller dylikt från dina barn för att ett förskott på arvet ska räknas som ett sådant. I och med presumtionsregeln så är gåvor av denna beskaffenhet att betrakta som förskott.

Vid förskott på arv avräknas motsvarande värde från den bröstarvinge som mottagit förskottet (jfr 6 kap. 3 § ÄB). Således avräknas detta från den del som omfattas av efterarvet. Om då alla barn får lika mycket sker ju ingen reell skillnad i hur arvet fördelas senare. Lämpligen bör du samråda med barnen vad som är den bästa lösningen för er.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1225)
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92184)