Kan man ge bort gåva när man har arv med fri förfoganderätt?

2021-04-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har fått ett arv efter min avlidne make som jag enl testamente får förfoga fritt över. Vi har inga gemensamma barn. Hans barn har fått sina laglotter. Nu är min fråga; får jag ge bort en större summa pengar till mina barn? Jag har fri dispositionsrätt på mitt arv, men får ju inte testamentera bort en större del. Vad räknas som större del? Kan jag ge bort lite i taget? Eller räknas det som förskott på arvet efter mig? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Vad innebär fri dispositionsrätt?
När man erhåller arv med fri förfoganderätt är huvudregeln att man får använda pengarna som man vill, men det finns ett par begränsningar. För det första är det inte tillåtet att testamentera bort egendomen (3:2 ÄB). För det andra får man inte skänka bort stora delar av egendomen i gåva (3:3 ÄB).

Om arvet minskar väsentligt kan efterarvingarna kräva ersättning för detta från den efterlevande maken som förfogar över arvet. Det finns inget exakt belopp eller procentsats som arvet ska ha minskat för att efterarvingarna ska ha rätt att kräva ersättning, men normalt sett ska egendomen ha minskat med i vart fall en fjärdedel. Om den efterlevande maken ger bort gåvor som uppgår till mer än en fjärdedel av arvet anses det förmodligen vara en väsentlig minskning som kan leda till ersättningsskyldighet till efterarvingarna.

När räknas gåvor som förskott på arv?
När ett barn får en gåva antas det vara ett förskott på arv, man brukar säga att det föreligger en presumtion för att gåvan är ett förskott på arvet (6:1 ÄB). Det finns ingen regel som anger vilket värde gåvan ska ha, men vardagliga gåvor av mindre värde anses inte utgöra förskott på arv (6:2 st 2 ÄB). Alla gåvor som inte är "vardagsgåvor" antas alltså vara ett förskott på arv.

Om mottagaren får en gåva som anses vara ett förskott på arvet kommer denne att få sitt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet (6:3 ÄB). Vill man undvika detta finns det möjlighet att upprätta ett s.k. gåvobrev där givaren kan skriva att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arvet. Isåfall kommer en avräkning från mottagarens arv inte att ske.

Sammanfattning
Eftersom du har arvet med fri förfoganderätt får du inte testamentera bort egendomen. Du får heller inte ge bort gåvor som medför att arvet minskar med mer än en fjärdedel, isåfall kan efterarvingarna begära ersättning för värdeminskningen. När du ger gåvor till dina barn så kommer det antas vara förskott på arv om det inte är vardagliga gåvor av mindre värde. Även om du ger lite i taget så kan det alltså betraktas som förskott på arv. Om du inte vill att gåvorna ska utgöra förskott på arvet kan du skriva detta i ett gåvobrev.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?