Kan man ge bort ett hus till ett av barnen utan att de andra barnen har rätt till arv?

2019-03-15 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag har tre barn,kan jag ge bort mitt hus till bara ett av barnen utan att de två andra kan kräva något av arvet då??Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter göra en kort sammanfattning.

Eftersom din fråga gäller arv finner du tillämpliga bestämmelser i ärvdabalken.

Rätten till arv

Dina tre barn är dina så kallade bröstarvingar, som enligt huvudregeln (om inget testamente finns) har rätt att dela lika på ditt arv (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna del är dina barns arvslott. Du kan genom ett testamente fördela ditt arv annorlunda (om upprättande av testamente, se 10 kap. ärvdabalken), men dina barn har alltid rätt till sin så kallade laglott. Denna utgörs av hälften av den arvslott som de enligt lag annars hade haft rätt att få (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Möjligheter

Jag tolkar din fråga som att du vill minska dina övriga barns rätt till arv. Det du kan göra för att minska deras laglotter, är att ge huset i gåva till det barn som du vill ska få det. Huvudregeln när det gäller gåvor från en förälder till sitt barn är att gåvan utgör ett förskott på arv om inget annat anges (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns därmed möjlighet för dig att ange din avsikt om att gåvan inte ska vara ett förskott på arv vid gåvotillfället. Ur bevissynpunkt är det bra om detta görs skriftligt. Därefter kan du upprätta ett testamente som anger att övriga barn endast har rätt till sin laglott, och att resten testamenteras till det barnet som även ska få huset.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera huset till ett barn, men inte testamentera bort de resterande barnens rätt till arv helt. Det finns dock, som ovan nämnts, sätt för att minska storleken på laglotten.

Behöver du hjälp med hur detta bäst kan göras i ditt fall rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (333)
2019-08-22 Arvsrätt - dotter ensam arvtagare och dödsbodelägare
2019-08-07 kan barn bli arvslösa?
2019-08-06 Barnbarns rätt till arv
2019-08-01 Kan man undvika att en vårdnadshavare får förvalta den underåriges arv?

Alla besvarade frågor (72196)