Kan man ge bort en lägenhet i gåva?

Kan min vuxna son ge oss sin lägenhet i gåva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din son kan överlåta sin lägenhet i gåva till er men för att det ska vara giltigt krävs att ni uppfyller vissa förutsättningar som anges i lag. I din fråga framgår inte om det rör sig om en bostadsrätt eller en ägarlägenhet. Jag kommer därför att redogöra för båda alternativen. När det gäller en bostadsrätt så blir bostadsrättslagen tillämplig medan om det gäller en ägarlägenhet så blir jordabalken tillämplig.

En överlåtelse av bostadsrätt kräver skriftlighet, underskrift och medlemskap i bostadsrättsföreningen

För att överlåta en bostadsrätt krävs att man upprättar ett avtal om detta. Vid gåva kallar man avtalet gåvobrev med krav på att avtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda parter, det vill säga underskrivet av både er som ska överta lägenheten och er son som äger lägenheten. Därutöver krävs att ni ansökt om medlemskap i bostadsrättsföreningen och blivit antagen som medlem. Om inte dessa kravs uppfylls kan överlåtelsen av lägenheten bli ogiltig (6 kap. 4 och 5 § bostadsrättslagen).

Det är också viktigt att det framgår tydligt i gåvobrevet vilken lägenhet det gäller samt att det inte ska utgå något pris. Om ni känner er osäkra på hur ni ska upprätta ett gåvobrev så kan ni vända er till Lawlines avtalstjänst som erbjuder skräddarsydda gåvobrev.

En överlåtelse av ägarlägenhet kräver skriftlighet, underskrift och lagfart

När det gäller ägarlägenheter blir jordabalkens krav för överlåtelse aktuella. Det ställs i princip samma krav på att överlåtelsen ska vara skriftlig och undertecknat av båda parter - med uppgifter om köpeskilling, överlåtelseförklaring och vilken egendom som avses. Om inte dessa krav uppfylls kan överlåtelsen av lägenheten bli ogiltig (4 kap. 1 och 29 § jordabalken).

Efter att överlåtelseavtalet har gjorts krävs också att lagfart söks inom tre månader, annars kan ni riskera vite (20 kap. 1–3 § jordabalken). Din sons underskrift på avtalet ska också bevittnas av två personer (20 kap. 7 § jordabalken).

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000