Kan man ge bort egendom man har med fri förfoganderätt?

Om min man dör så har jag fri förfoganderätt över hans kvarlåtenskap. Kan jag ge i gåva, till våra bröstarvingar, del eller hela kvarlåtenskapen efter min man? Vi har 4 gemensamma barn och inga särkullbarn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger kommer du, för det fall att din man avlider, att ärva hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt medan era barn får så kallad efterarvsrätt. Att inneha egendom med fri förfoganderätt innebär att man inte har rätt att testamentera bort eller genom förmånstagarförordnande bestämma vad som ska hända med den andel av egendomen som innehas med fri förfoganderätt (vilket om ni inte har någon enskild egendom skulle vara hälften av värdet på din egendom efter arvet). Den fria förfoganderätten utgör däremot inget hinder för att ge bort egendomen som gåva. (2 kap 1 §, 3 kap 1 & 2 § ärvdabalken) Det du bör tänka på är att gåvorna, om du inte uttrycker någon annan avsikt, antas utgöra förskott på arv. För det fall att barnen skulle få olika stora gåvor kan arvet efter dig fördelas med hänsyn till vad var och en redan har fått (så att alla i slutändan får lika mycket) (6 kap 1 § ärvdabalken).

Om du önskar att hela din mans kvarlåtenskap efter hans död ska ärvas direkt av era barn kan du göra ett arvsavstående. Ett arvsavstående ska vara skriftligt och kan upprättas före eller efter det att din make avlider. Viktigt för att arvsavståendet ska få önskad effekt är dock att det tydligt framgår att du avstår till förmån för era barn. I annat fall kommer det hela betraktas som en arvsavsägelse vilket innebär att du avsäger dig arvet även för dina barns räkning (dock med undantag för laglotten som de alltid har rätt att få ut). (17 kap 2 § & 7 kap ärvdabalken) Din mans kvarlåtenskap skulle i sådant fall fördelas mellan andra arvsberättigade, exempelvis hans föräldrar eller syskon (2 kap 2 § ärvdabalken). I och med att vi idag inte har någon arvs- eller gåvoskatt i Sverige gör det ingen skillnad för dig eller barnen om du överlåter kvarlåtenskapen från din man till dem genom gåva eller arvsavstående. Du kan alltså välja det sätt som passar dig bäst.

Sammanfattningsvis finns det alltså inga hinder för dig att överlåta hela eller delar av din mans kvarlåtenskap till era barn. En rekommendation är att alltid se till att transaktionerna finns skriftligt (exempelvis gåvobrev eller ett skriftligt arvsavstående) så att inga oklarheter senare uppstår kring exempelvis vem som fått vad.

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning