Kan man gå i borgen för hyresrätt?

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Min syster jobbar som vikarie men vill nu flytta till en hyresrätt. Problemet är att hon inte kan få en lägenhet då hon inte har fast jobb. Kan familj gå in som "borgesman" eller " extrastöd" på kontraktet så hon lättare kan få lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett borgensåtagande kan tecknas för alla typer av avtal, inklusive hyresavtal. I 10 kap. 8 § Handelsbalken hittar du de viktigaste reglerna för borgen, samt i följande paragrafer.

Det finns olika typer av borgensåtagande, varav enkel borgen och proprieborgen är de vanligaste.

Enkel borgen
Enkel borgen innebär att borgenären inte kan kräva dig som borgensman förrän denne försökt kräva gäldenären (i detta fall din syster) på betalningen. Du eller familjen blir då inte betalningsskyldig förrän det konstaterats att din syster inte själv kan betala.

Proprieborgen
Proprieborgen innebär att du går i borgen för din syster "så som för egen skuld". I sådant fall kan borgenären direkt kräva dig som borgensman på betalningen, utan att först försöka kräva betalning från din syster. Det behöver alltså inte konstateras att gäldenären själv inte kan betala innan borgenären kan kräva betalning från borgensmannen.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?