Kan man gå i borgen för hyresrätt?

Min syster jobbar som vikarie men vill nu flytta till en hyresrätt. Problemet är att hon inte kan få en lägenhet då hon inte har fast jobb. Kan familj gå in som "borgesman" eller " extrastöd" på kontraktet så hon lättare kan få lägenhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett borgensåtagande kan tecknas för alla typer av avtal, inklusive hyresavtal. I 10 kap. 8 § Handelsbalken hittar du de viktigaste reglerna för borgen, samt i följande paragrafer.

Det finns olika typer av borgensåtagande, varav enkel borgen och proprieborgen är de vanligaste.

Enkel borgen
Enkel borgen innebär att borgenären inte kan kräva dig som borgensman förrän denne försökt kräva gäldenären (i detta fall din syster) på betalningen. Du eller familjen blir då inte betalningsskyldig förrän det konstaterats att din syster inte själv kan betala.

Proprieborgen
Proprieborgen innebär att du går i borgen för din syster "så som för egen skuld". I sådant fall kan borgenären direkt kräva dig som borgensman på betalningen, utan att först försöka kräva betalning från din syster. Det behöver alltså inte konstateras att gäldenären själv inte kan betala innan borgenären kan kräva betalning från borgensmannen.Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”