Kan man freda fastighet från utmätning genom överlåtelseförbud?

2020-12-30 i Utmätning
FRÅGA
Om jag ärver en fastighet av min fru och jag har skulder till kronofogden,kan man skriva ett gåvobrev så att det inte går att utmäta fastigheten eller lösöret i fastigheten ? Och kan jag någon gång sälja fastigheten utan att kronofogden driver in ev skulder.?Jag vet inte om jag har några skulder idag, ( enligt Uc,och kronofogden så finns det inga ) men jag har varit med om att företag har inkommit med krav efter 10-12 år, och jag har då varit tvungen att låna pengar för att betala dom skulderna, kan jag på nått sätt ta reda på om det ligger några gamla skulder på "bevakning" ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I det följande kommer jag först att besvara din fråga om villkor vid gåva/testamente och därefter redogöra för vad som gäller om gamla skulder.

Det är möjligt att införa ett överlåtelseförbud i gåvo- eller testamentshandling

I vissa fall finns det möjlighet att freda egendom från utmätning genom särskild föreskrift vid gåva eller genom testamente. Egendom enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas får heller ej utmätas (jfr 5 kap. 5 § utsökningsbalken). Det stadgade innebär att om ett gåvobrev eller ett testamente innehåller ett villkor om överlåtelseförbud innebär det att egendomen inte kan utmätas. Överlåtelseförbudet innebär däremot även att du inte får lov att sälja fastigheten och att du inte kan belåna den. Vid belåning av en fastighet sätter man i regel fastigheten i pant, innebärande att kreditgivaren kan begära att fastigheten säljs om lånen inte betalas. Eftersom det inte är möjligt att sälja en fastighet som har ett överlåtelseförbud kan den inte heller pantsättas.

I ditt fall vet jag inte exakt vilket upplägg du tänkt dig; du skriver dels att du ärver fastigheten, du skriver dels gåvobrev. Reglerna är däremot desamma; det är möjligt att såväl i testamente som gåvobrev föra in ett särskilt villkor om överlåtelseförbud.

Det finns inget centralt register för skulder

Att du inte har några skulder hos UC eller Kronofogden innebär bara att det inte finns några skulder registrerade. En skuld registreras hos Kronofogden först när du inte kan betala den och borgenären ansöker om det. Tyvärr finns det inget centralt register eller möjlighet att kontrollera om du har skulder. Om du vet med dig att du eventuellt har skulder från någon speciell kan du givetvis höra av dig till den personen eller det företaget och kontrollera.

Du bör även ha i beaktande att skulder preskriberas efter tio år (tre år för konsumentskulder). Preskription innebär att skulden inte längre kan drivas in. De tio åren kan däremot förnyas genom att det skickas ut en skriftlig påminnelse eller du betalar på en skuld. Har du däremot varken fått påminnelse, betalat skulden eller på annat sätt erkänt den och det passerat mer än tio år, är skulden även preskriberad.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Våra jurister kan vara behjälpliga med upprättande av gåvobrev och testamente om så är intressant. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (522)
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?
2021-03-31 Utmätning av bil för dotterns skulder
2021-03-30 Turordning vid utmätning

Alla besvarade frågor (91133)