Kan man frånträda ett avtal som man inte har nytta av?

2020-10-09 i Avtal
FRÅGA
Jag har blivit pålurad ett avtal som jag inte har någon som helst nytta av, det är inspelat och jag är dum nog att säga ja till avtalet.Jag är ett Aktiebolag.I avtalet går det inte att höra vad försäljaren heter och han vågar inte uppge sitt namn när jag frågar.Kan jag förklara avtalet ogiltigt om han inte vågar ge sig till känna. Jag har inte hotat någon över huvudtaget, snarare tvärtom. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du ingått ett avtal över telefon och önskar nu frånträda det avtalet.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för under vilka fö,

rutsättningar man kan frånträda ett avtal.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtL) samt allmänna rättsprinciper.

Under vilka förutsättningar får du frånträda ett avtal?

Svensk rätt är uppbyggd på principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) (jfr 1 § avtL). Denna principen är mycket stark och det är viktigt för rättsordningen att den försvaras. Däremot finns det en rad ogiltighetsgrunder i avtalslagen som möjliggör för en kontrahent (avtalpart) att frånträda ett avtal. Jag kommer neda belysa några ogiltighetsgrunder som jag tror kan vara relvant för ditt fall

Tvång - 29 § AvtL

Om du blivit hotad eller tvingad till att skriva under avtalet kan du häva detta på denna grund. Tvånget eller hotet måste vara brottsligt.

Svikligt föranledande - 30 § avtL

Om motparten har gett dig felaktig information eller undanhållit information för dig och detta skett avsiktligt kan du häva avtalet på denna grund.

Stora och lilla generalklausulen (33 § och 36 § AvtL) samt förutsättningsläran

Om inget av ovan skulle vara aktuellt har du möjlighet att argumentera för att omständigheterna kring innan och efter avtalets ingående förändrats eller varit felaktiga för ditt beslut att ingå avtalet. Dessa ogiltighetsgrunder ska tillämpas relativt restriktivt, framförallt när det gäller näringsidkare (så som du själv beskriver dig som). Utifrån dessa regler kan domstolen göra en helhetsbedömning och beroende på deras resonemang kan avtalet hävas eller jämkas.

Slutsats

Det är mycket svårt att frånträda ingångna avtal, framförallt som näringsidkare. Generellt kan man säga att förutsättningarna för att få frångå avtal ska vara väldigt allvarliga och näst intill brottsliga. Om du misstänker bedrägeri ska du kontakta polisen.

Om du önskar få ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna kontakta oss här:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91194)