Kan man frånträda avtal i förtid?

2021-04-29 i Avtal
FRÅGA
"Från undertecknande till 2021-12-31 med tre månaders uppsägningstid. Sägs avtalet inte upp förlängs det med 12 månader i taget."Detta fastställdes i ett kontrakt med en byrå.Jag sade upp avtalet den 15 april 2021.Nu svararRevisionsbyrån, att avtalet gäller till 2021-12-31.Men det står ju, att det är 3 månaders uppsägningstid, då ska ju samarbetet upphöra efter 3 månader. Så tolkar jag avtalet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge gäller avtalet? Har man rätt att frånträda ett avtal i förtid?

I svensk rätt gäller pacta sund servanda, vilket innebär att ingångna avtal ska hållas. När avtal ska tolkas utgår man i första hand enligt det som står skrivet i avtalet, samt vad parternas vilja är. Jag tolkar avtalet ovan som att det har ingåtts ett avtal på bunden tid fram tills den 31 december år 2021, och att avtalet förlängs efter den 31 december 2021 ifall ingen uppsägning har skett innan den 31 december 2021. För att säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på tre månader, men avtalet består i första hand till den 31 december 2021 och uppsägning bör då ske i oktober för att avtalet ska gå ut den 31 december 2021 och inte löpa vidare.

Avtal som man har ingått (vilket jag antar att ni har då avtalet upprättats mellan er) ska hållas, 1 § avtalslagen. Det finns generellt inte så många sätt att dra sig ur ett avtal. I särskilda fall kan man använda sig av 36 § avtalslagen (en slags generalklausul) för att frånträda från avtal där det finns oskäliga villkor, alternativt jämka dem. Utan mer information i frågan kan jag inte svara på om villkoren i ert avtal är oskäliga eller väldigt betungande för dig till exempel. Av det som framgår i frågan verkar det inte sannolikt att avtalet kan frångås på grund av oskäliga villkor t ex, men det beror så klart på vad ni har avtalat om utöver avtalstiden.

Sammanfattning

Jag tolkar avtalet som att du är bunden fram till den 31 december år 2021. Du kan därmed inte säga upp avtalet nu och frånträda det som du själv tolkar det, utan det är byrån som har rätt att avtalet består till den 31 december år 2021. Avtal ska hållas och kan ibland frånträdas, men jag har inte tillräckligt information i frågan för att gå in på ogiltighetsgrunder.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96522)