Kan man frånhända bröstarvingar arvet genom gåvor?

2017-08-04 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min mamma har sedan länge dålig/ingen kontakt med sin pappa. Pappan har en ny fru (gifta) sedan många år tillbaka samt gemensamma barn. Vi har fått reda på att många av deras gemensamma tillgångar (tex deras villa) står skrivna på frun, vilket kan vara ett försök att minska min mammas del av arvet. Vi misstänker också att pappan och frun kommer göra allt för min mamma ska ärva så lite som möjligt. Detta genom att tex skänka bort tillgångar till deras gemensamma barn eller liknande. Vi vet inte vad som står i ett eventuellt testamente. Mina frågor är nu: Kan pappan och frun blåsa min mamma på hennes del av arvet genom att skriva över tillgångar på frun eller genom att skänka bort tillgångar som gåvor? Hur bör vi agera för att säkerställa att min mamma får minst den del av arvet hon har rätt till? Stort tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk arvsrätt har bröstarvingar alltid rätt att erhålla halva arvslotten (den s.k. laglotten) oavsett vad arvlåtaren har föreskrivit i eventuellt testamente (7 kap. ärvdabalken). Begreppet bröstarvinge syftar på arvlåtarens barn. Barnen har alltså rätt att erhålla hälften av kvarlåtenskapen efter arvlåtarens död. Medan arvlåtaren fortfarande lever förfogar dock han eller hon över sin egendom. Arvingarna kan alltså inte hindra arvlåtaren från att skänka bort egendom eller på annat sätt minska sin förmögenhet under sin livstid. Sammantaget innebär detta alltså att din mamma inte kan hindra sin pappa från att minska det framtida arvet genom att skänka bort egendom.

Något som kan vara värt att ha i åtanke är dock att gåvor som din far ger till sina barn anses utgöra förskott på arv, såvida inte det framgår av omständigheterna att han avsåg att de inte skulle göra det (6 kap. 1 § ärvdabalken). Vad det innebär är att din mamma kan kräva att gåvor som pappan har gett till sina barn ska räknas av från barnens arv, vilket i sin tur leder till att din mamma erhåller en större procentuell andel av arvet. Som sagt sker dock sådan avräkning inte om pappan föreskrev att gåvorna inte skulle utgöra förskott på arv, eller om det på annat vis framgår att hans avsikt var att de inte skulle avräknas.

Kort sammanfattat finns det alltså inte särskilt mycket att göra för att förhindra att pappan skänker bort egendom under sin livstid. Gåvor som han ger till sina barn ska som huvudregel avräknas som förskott på arv, men pappan kan förhindra att sådan avräkning sker.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94588)