Kan man fortfarande se om någon blivit straffad efter att en dom försvinner ut belastningsregistret?

Efter 10 år försvinner en dom man fått ur registret ( vanligtvis) kan domstolen fortfarande se detta ändå, att man blivit straffad. Trots att det är borta ur brottsregistret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är ja. Det går att se om någon blivit straffad trots att informationen inte längre finns i belastningsregistret. Domar från en domstol lagras nämligen i enlighet med andra regler än de uppgifter som finns i belastningsregistret.

Uppgifter i belastningsregistret lagras på bestämd tid i 3, 5 eller 10 år

Uppgifter i belastningsregistret tas bort efter 3 år, 5 år eller 10 år. Hur länge något finns kvar i belastningsregistret beror bland annat på om domen gäller böter, fängelse, villkorlig dom, om den dömda var under 18 år och flera andra omständigheter. Om det finns flera olika domar för en person i registret ska ingen av dem tas bort så länge någon av dem ska vara kvar i registret. En uppgift ska dock inte vara kvar i längre än 20 år i registret (lag om belastningsregister 17 § och 17 a §).

Domstolarna för register över alla sina domar digitalt och fysiskt på obestämd tid

Förutom att information om domar i brottmål sparas i belastningsregistret så är domstolarna skyldiga att föra register över alla mål som de hanterar. Det betyder att en domstol ska föra register över brottmål och vad de har beslutat i målet (rättegångsbalken 6 kap. 1-2 §). Den här registreringen görs på obestämd tid. Varje år förs alla registrerade domar samman i inbundna böcker som också sparas på obestämd tid (förordningen om mål och ärenden i allmän domstol 1-2 § och 32 §). Det finns inga gallringsregler för registrerade domar på samma sätt som det finns för uppgifterna i belastningsregistret.

Trots att domarna sparas är det svårare att hitta information när registret gallrats

Låt oss säga att en person döms för ett brott som syns i belastningsregistret i 10 år. Efter 10 år kommer alltså inte brottet synas om någon begär ett utdrag ur personens belastningsregister. Man kan trots det begära ut domen från domstolen där personen dömdes för brottet så vida den inte är sekretessbelagd.

Det är däremot svårare att få en bild av brott som en person begått genom att titta på domarna. Medan det går att begära ut en sammanställning av alla anmärkningar som finns på en person i belastningsregistret från Polisen, så måste man begära ut enskilda domar från domstolen som har registrerat dem. För det krävs ofta att man känner till exempelvis målnummer, datumet, något om vad domen handlade om eller vilka som var parter i målet.

Sammanfattning

Det går alltså att ta reda på om en person varit involverad i ett brottmål genom att titta på de domar som varje domstol registrerar. Domstolarna för register på obestämd tid, så domarna finns kvar efter att belastningsregistret har gallrats. Vill man bilda sig en uppfattning om en persons brottsliga förflutna kan det däremot vara ganska besvärligt om uppgifterna inte finns kvar i registret, eftersom man då måste begära ut specifika domar från domstolarna som har dem sparade.

Jag hoppas att du känner att du har fått lite mer klarhet i vad som gäller. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo