Kan man försäkra sig om att få behålla sin bostad om samboförhållandet upphör?

FRÅGA
Hej!Jag skall köpa en lägenhet. Jag själv skall köpa hela bostaden. Dvs hela handpenningen. Min flickvän kommer att flytta in. Gäller sambolagen. Hur skall ett sådant samboavtal se ut?Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Som du säger är det sambolagen (SL) som reglerar egendomsförhållanden mellan sambos.

Förutsättningen för att sambolagen ska gälla er situation är följande:

att ni är 2 personer,att ni stadigvarande bor tillsammans,att ni är i ett parförhållande, att ni har gemensamt hushåll, samtatt ingen av er är gift.

Om alla dessa är uppfyllda kommer alltså sambolagen vara tillämplig (1 § SL). Detta innebär också att det finns vissa regler som gäller när samboförhållandet upphör. Samboförhållandet upphör bland annat om ni gifter er (med varandra eller någon annan), om ni flyttar isär, eller om en av er avlider (2 § SL).

Ingår bostad i en bodelning mellan sambos?

Bland annat reglerar sambolagen hur man genomför en bodelning. En bodelning ska ske om du eller din flickvän begär det, och om samboförhållandet inte upphör för att ni gifter er med varandra (8 § SL). Bodelning innebär att er så kallad samboegendom fördelas mellan er.

Som jag har förstått din fråga undrar du om det finns risk att din lägenhet ska ingå i eventuell framtida bodelning, och om det finns risk att din flickvän kan få ta över den. För att svara på det kommer jag först och främst utreda om lägenheten utgör samboegendom.

Huvudregeln är att en bostad utgör samboegendom om den är er gemensamma bostad, och om den har förvärvats för gemensam användning (jfr. 3 § SL och 5 § SL).

Vad jag uppfattar från din fråga är det alltså menat att lägenheten ska vara din, men att det är tänkt att hon ska flytta in i den, där ni sedan ska bo tillsammans. Lägenheten kommer således bli er gemensamma bostad.

Att det är du som bor där först, och att det är du som betalar handpenningen och köper bostadsrätten tyder på att lägenheten inte är förvärvad för gemensam användning. I sambolagen spelar det dock inte så stor roll vem som har betalat lägenheten, utan poängen är vem som är tänkt att bo där. Baserat på din fråga har du inte köpt lägenheten än, men har redan planerat att din flickvän ska bo med dig i lägenheten. Därför kan det bli svårt att bevisa att den inte är förvärvad för er gemensamma användning. Det finns alltså en risk att lägenheten kan komma att ses som samboegendom, och att lägenheten räknas in i bodelningen (om det blir aktuellt med en sådan).

Vad är ett samboavtal?

Det ni kan göra för att undvika detta är precis som du nämner att skriva ett samboavtal (9 § SL). I ett samboavtal kan ni ange vilken egendom ni vill ska ingå i bodelningen, och på så sätt kan ni bestämma att lägenheten endast kommer tillhöra dig.

För att ett samboavtal ska gälla måste det vara:

skriftligt, samtundertecknat av er båda.

Det är även viktigt att avtal är tydliga och konkreta för att förebygga eventuella oklarheter eller problem. Om ni behöver hjälp med utformningen har vi på Lawline en E-tjänst som kan hjälpa er med detta.

Kan man ta över den gemensamma bostaden även om den inte är samboegendom?

Bra att veta är dock att sambolagen har en regel som anger att den andra partnern kan överta bostaden, trots att bostaden inte är samboegendom (22 § SL). Om ni inte har gemensamma barn krävs det dock att synnerliga skäl föreligger. Domstolarna har också haft höga krav för att anse att synnerliga skäl föreligger. För att du ska få en tydligare uppfattning gick domstolen till exempel med på detta i ett fall där paret hade bott i den aktuella lägenheten tillsammans i 16 år. Skulle regeln om att få överta bostaden trots allt bli aktuell i ditt fall, kommer din flickvän behöva ersätta dig för lägenhetens värde.

Sammanfattningsvis finns det en risk att lägenheten betraktas som samboegendom. Mitt råd till dig och din flickvän är därför att ni upprättar ett samboavtal, där ni anger att bostaden inte ska tas med i eventuell bodelning. Helt enkelt för att vara på den säkra sidan.

Jag hoppas mitt svar var till hjälp,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2898)
2021-04-23 Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder

Alla besvarade frågor (91415)