Kan man förlora sitt permanenta uppehållstillstånd om anknytningspersonen avlider?

Hej! Jag har permenant uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige. Jag har flyttat till min man som har en svensk medborgareskap för tre år sedan. Min fåga är kan jag förlöra min permenant uppehållstillstånd om min man avlider eller har jag rätt att få stanna kvar i Sverige med mina barn. Jag är 63 år gammal.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!  

Jag tolkar din fråga som att du har fått permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning till din man. Nu undrar du om du riskerar att bli av med ditt uppehållstillstånd om din man avlider. Regler om återkallelse av uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). 

Ett permanent uppehållstillstånd ger ett starkt skydd
Eftersom du har permanent uppehållstillstånd i Sverige innebär det att du får bo och jobba här utan någon tidsbegränsning. Ett permanent uppehållstillstånd ger dig alltså en väldigt stark rätt att stanna i Sverige. 

Att din man avlider är ingen grund för återkallelse av permanent uppehållstillstånd
För att kunna bli av med sitt uppehållstillstånd ska det finnas en grund för återkallelse av tillståndet. 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning får återkallas om förhållandet upphör på något sätt (7 kap. 3 § andra stycket UtlL). Det skulle exempelvis kunna ske genom att personen man har anknytning till avlider eller att man skiljer sig från varandra. Du har däremot permanent uppehållstillstånd och där är förhållandets upphörande ingen grund för återkallelse. 

Man kan nämligen endast förlora sitt permanenta uppehållstillstånd i några situationer:

· Om man medvetet har lämnat felaktiga uppgifter när man ansökte om uppehållstillståndet, eller undvikit att lämna viktiga uppgifter som hade betydelse för rätten till tillstånd (7 kap. 1 § första stycket UtlL)

· Om man flyttar från Sverige (7 kap. 7 § UtlL)

· Om man döms för ett brott som kan leda till strängare påföljd än böter (8 a kap. 1 § UtlL)

Sammanfattning
Du kommer alltså inte att förlora ditt permanenta uppehållstillstånd om din man avlider. Du har i ett sådant fall rätt att stanna i Sverige.  

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.   

Vänligen,  

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000