FrågaAVTALSRÄTTAvtal10/10/2022

Kan man fördela sin uthyrning av andelsrätt i andra hand på flera personer?

Vi har köpt andel i en bostadsrättsförening. Den består av 19 hus med 10 andelar i varje (190st totalt). Varje andel berättigar till 5 veckors vistelse, enligt ett visst schema. I stadgarna står det att föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och upplåta fritidslägenheter med nyttjanderätt och att förvalta föreningens egendom (möbler, husgeråd mm). I en § i stadgarna står det ¨Medlem som inte önskar nyttja sin andel äger rätt att andrahands uthyra sin andel. Medlem ansvarar fullt ut för nyttjandet även för andrahands uthyrning.¨ Min fråga är kan uthyrningen delas upp så att jag hyr ut mina veckor till fem olika personer eller gäller rätten att hyra ut andelen i sin helhet.

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag uppfattar din fråga så har ni en andelsrätt i en bostadsrättsförening. Andelen ger er rätt att nyttja ett hus fem veckor i året. Bostadsrättsföreningen har i stadgarna skrivit att medlemmar som inte vill nyttja sin andel får hyra ut andelen i andra hand. Med andra ord får ni i stället för att själva använda huset under era fem veckor välja att hyra ut huset i andra hand. Det du undrar är om ni fritt kan dela upp hur ni hyr ut er andel, exempelvis till fem olika personer. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret utgår jag från att lagen om samäganderätt inte är tillämplig. 

Det verkar inte finnas något hinder i paragrafen mot att hyra ut andelen till flera personer

Det finns ingen lagstiftning som avser andelsrätter. Det är alltså avtalet mellan er och bostadsrättsföreningen och bostadsrättsföreningens stadga som reglerar vad ni får och inte får göra med er andel. Utifrån ordalydelsen i den paragraf som du citerat i frågan tolkar jag det som att det inte finns något hinder för er att själva bestämma upplägget för hur ny hyr ut er andel i andra hand. Ni kan alltså välja att fördela uthyrningen av er andel till fem olika personer. Det här förutsätter givetvis att det inte finns en annan paragraf i bostadsrättsföreningens stadgar eller ett annat avtal som säger något annat. För att undvika framtida tvister kan det ändå löna sig att kontakta bostadsrättsföreningen och kontrollera att de gör samma tolkning av paragrafen i stadgarna. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”