Kan man fördela bohag innan bouppteckningen?

FRÅGA
Hej vi är tre syskon som kommer att ärva våran far som nyligen gått bort så just nu är det hemmet ett dödsbo för vi har inte hunnit få ordning på bouppteckning än men vi har mycket att ta hand om så vi har börjat titta lite på vem som vill ha vilka möbler o husgeråd etc får vi dela upp detta innan bouppteckning?Att vi inte får sälja bilen eller andra mer värdesaker förstår vi att vi inte får göra något med. Nu skall också tilläggas att pappa o mamma hade inga skulder så min fråga är kan vi börja dela bohaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är under boutredningen som den avlidnes tillgångar samt eventuella skulder ska sammanställas för att sedan upptas i en bouppteckning. Bouppteckning ska förrättas senast inom tre månader från dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken).

Äganderätten förblir hos dödsboet enda tills bouppteckningen samt arvsskiftet är genomfört. Ni som dödsbodelägare har alltså ingen egentlig äganderätt till dödsboets tillgångar ännu. Er uppgift som dödsbodelägare är att förvalta dödsboet.

För att sammanfatta ska tillgångar ur dödsboet inte fördelas innan bouppteckningen är genomförd. Det är dödsboet själv som fortfarande har äganderätten till all egendom. Äganderätten övergår till arvingarna först efter att bouppteckningen är genomförd och ett arvsskifte har gjorts.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (813)
2019-04-23 Vem ska utföra bouppteckningen?
2019-04-23 Fastigheter i bouppteckning
2019-04-22 Vad ska en göra om en som bröstarvinge inte blivit kallad till en bouppteckning?
2019-04-20 Behövs fullmakt för bouppteckning vid farförälders död?

Alla besvarade frågor (68195)