Kan man flytta pengar så de inte tillhör giftorättsgodset?

2018-10-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Kan man vid förestående skilsmässa flytta pengar till en pensionsförsäkring för att dessa inte skall tillhöra giftorättsgodset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). För att ta reda på vilka tillgångar som ska räknas in i och lämnas utanför bodelningen ska man se till den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten syftar på dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB).

Svaret på din fråga kommer därför att bero på om ansökan om äktenskapsskillnad är inlämnad eller inte. Jag kommer att svara på frågan med utgångspunkt från båda dessa förutsättningar, det vill säga om ansökan är inlämnad eller inte.

Om ansökan är inlämnad

Om ansökan är inlämnad har ni en kritisk tidpunkt att utgå ifrån. Egendom som var och en av er köper efter den kritiska tidpunkten, samt skulder som ni skaffar efter den kritiska tidpunkten lämnas utanför bodelningen. Du kan alltså inte flytta pengar efter den kritiska tidpunkten med följden att det inte räknas som giftorättsgods.

Om ansökan inte är inlämnad

Om ni inom kort kommer att lämna in ansökan men ännu inte det gjort det kan du flytta pengarna. Om det däremot visar sig att du flyttar över pengar som motsvarar mer än 10 % av ditt giftorättsgods, utan din makas samtycke, kan din maka hävda att insättningen ändå ska räknas som giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄB)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du inte flytta pengarna till pensionsförsäkringarna så att de inte tillhör giftorättsgodset om ni lämnat in ansökan. Om ni inte lämnat in ansökan kan du flytta pengarna om det inte rör sig om mer än 10 % av dina totala tillgångar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2268)
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad
2019-08-12 Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (72058)