Kan man flytta med barn vid gemensam vårdnad?

Hej det är så att min kompis och hennes ex man har separerat för snart 2år sedan dom har 2 barn ihop och gemensamvårdnad. Pappan har inte varit en del av barnens liv det senaste 1,5år pga hot så min kompis fått ta hjälp av kvinnojour. Socialen och familjerätten har också varit inblandad. Pappan har även misshandlat min kompis när dom bodde ihop och även gett sig på barnen både psykiskt och fysiskt. Har anmälts men läggs ner. Pappan har fått att han får träffa barnen men enbart med en från socialen närvarande, han vägrar om inte min kompis är med men hon vill inte då han trycker ner henne och hotar henne. (Hon är rädd för han) Min kompis har nu träffat en ny kille som bor i samma kommun men i en by 5mil utanför där hon bor nu. (Även honom skriver pappan hotfulla meddelanden till som han självklart ignorerar) Hon vill flytta till honom men vet inte om hon får det då dom har gemensamvårdnad. Barnens pappa har själv flyttat till en annan kommun nyligen och inte meddelat utan hon har fått veta detta ryktesvägen. Hur ligger det till får man flytta inom samma kommun eller måste den andra föräldern godkänna?! Hoppas få svar här så hon kan gå vidare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som avser barns boende finns i föräldrabalken (FB). Förutom det finns en del principer som är vägledande i beslut och domar som rör barn och barns boende. En av de viktigaste principerna är barnets bästa - som alltid är utgångspunkten för beslut som avser vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB)

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om barnets boende. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstol fatta beslut om var barnet ska bo (6 kap. 14 a § FB). Om en domstol skulle fatta beslut i barnets boende är det principerna och faktorerna ovan som (bland annat) är avgörande för domstolens beslut.

Om två föräldrar har gemensam vårdnad innebär det att alla beslut ska fattas gemensamt, detta betyder att den ena vårdnadshavaren inte kan flytta med barnen hur som helst. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. ett barns boende och skolgång, får vid gemensam vårdnad inte fattas av en vårdnadshavare ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ett barns boende ses som ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse, som därför kräver båda föräldrarnas samtycke (6 kap. 13 § FB).

Sammanfattningsvis kan flytten för din vän som är fem mil bort vara ett sådant beslut som borde ses som ingripande för barnens framtid. Om de inte är överens om flytten så kan din vän inte flytta med barnen som de har gemensam vårdnad över. En ansökan hos domstol kan göras för att fatta beslut i frågan. Domstolen kommer då ta beslut i frågan med beaktande av faktorer som barnets bästa, stabilitet, behov av en bra kontakt med båda föräldrar m.m. - en helhetsbedömning görs.

Ayub AkbariRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000