Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?

FRÅGA
En 19-åring blev haffad av en väktare på ICA. Hon hade jag öppnat en nätförpackning med ekologiska citroner och sedan skannat in dom som vanliga citroner (det var extrapris 3st för 10 kr). Den civila väktaren måste ha sett när jag kastade bort den tomma nätförpackningen i en hylla med pasta. Det finns inga övervakningskameror i butiken. Det andra misstaget som tjejen gjorde var att inte skanna in citronerna i huvud taget eftersom det var så mycket folk att hon tänkte att ingen kommer att märka det. Polis kom till platsen. Hon nekade till att ha tagit ut eko citronerna ur sin originalförpackning och sedan att hon av misstag glömt att scanna citronerna. Hon ska på förhör i mitten av september eftersom som polisen inte höll något förhör på plats. Eftersom det inte finns någon övervakningsfilm, och det är endast väktarens ord mot hennes, och hon har sagt att det var ett misstag att hon glömde scanna citronerna, kan hon fortfarande fällas för ringa stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsrubriceringen
Brottet ringa stöld finns i brottsbalken 8 kap. 2 § och innebär att man olovligt tagit något med uppsåt att tillägna sig det. När värdet av objektet är under 1000 kr rubriceras brottet som ringa istället för stöld av normalgraden. Vad som krävs för att stölden ska vara fullbordad är att hela varan, alltså citronerna i ditt fall, har passerat gränsen för butiken, alltså kassan.

Bevisfrågan
För att fällas för brottet krävs att tillräckliga bevis finns. Rätten tar del av alla bevis som finns och gör en bedömning av vad som anses vara bevisat eller inte. Om den tilltalade (den misstänkte) nekar brott beror allting på vad som kan anses vara bevisat. Att det inte finns övervakningskameror i butiken försvårar naturligtvis detta, men finns det vittnen som kan berätta troliga och detaljrika berättelser om händelseförloppet tas det hänsyn till. Åklagaren måste dock kunna bevisa hela händelseförloppet för att fällande dom ska utfärdas, vilket kan vara svårt i ett fall som detta. Allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet och här får rätten göra sin egen bedömning och ta hänsyn till alla aspekter som finns, bland annat väktarens respektive dina ord.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (657)
2020-12-04 Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?
2020-12-04 Kan man dömas för försök till ringa stöld?
2020-12-02 Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?
2020-11-30 Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

Alla besvarade frågor (86935)