Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

2020-07-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående LVM. Om man blir kollad av polis och de tycker man beter sig påverkat och de hittar verktyg bland ens saker, räcker det då för ett LVM? Kan man få LVM även om man aldrig lämnat urinprov och det inte finns något sånt faktiskt bevis på att man missbrukar, mer än verktyg, beteende osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

LVM (eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall) anger vad som gäller när någon ska tvångsvårdas på grund av missbruk. Jag kommer först att förklara allmänt vad som krävs för att någon ska kunna tvångsvårdas med stöd av LVM. Sedan kommer jag att besvara frågan om någon kan tvångsvårdas utan "bevis" på att personen har ett missbruksproblem.

Vilka förutsättningar krävs för att kunna vårda någon med stöd av LVM?

För att det ska bli aktuellt att tvångsvårda någon med stöd av LVM måste personen för det första ha ett vårdbehov på grund av ett fortgående missbruk. Dessutom krävs att personen inte frivilligt går med på någon annan typ av vård. Slutligen krävs också att personen utsätter sin hälsa för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller riskerar att skada sig själv eller någon närstående (4 § LVM).

Hur går det till innan ett beslut fattas om LVM?

Om en myndighet får kännedom om en person som kan behöva vård med stöd av LVM är de skyldiga att anmäla detta till socialnämnden (6 § LVM). Det räcker alltså att polisen misstänker att en person har ett missbruk för att de ska vara tvungna att anmäla det till socialnämnden.

Om socialnämnden har fått in en anmälan om en person måste de först inleda en utredning (7 § LVM). Under utredningen får man oftast genomgå en läkarundersökning för att läkaren ska kunna bedöma ens hälsotillstånd (9 § LVM). Det är bara när det är "uppenbart obehövligt" som det inte behövs en läkarundersökning. I så fall krävs det att det redan finns någon form av läkarintyg sedan tidigare. Syftet med socialnämndens utredning är alltså att undersöka om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda. Om socialnämnden tycker att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda måste beslutet slutligen också prövas av förvaltningsrätten (5 § LVM).

För att besvara din fråga är det alltså normalt sett inte möjligt att tvångsvårda någon med stöd av LVM utan något faktiskt "bevis" på att man missbrukar. För att LVM ska bli aktuellt krävs både att socialnämnden har gjort en utredning, och att beslutet har prövats av domstolen.

Vad gäller vid ett omedelbart omhändertagande?

I undantagsfall kan det bli aktuellt att omedelbart omhänderta en person. Ett sådant beslut tas av socialnämnden om det är nödvändigt att personen får vård omedelbart. Det krävs också att socialnämnden förväntar sig att förutsättningarna för tvångsvård i övrigt är uppfyllda (13 § LVM). Om polisen misstänker att det kan bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande kan de ta hand om personen och föra den till sjukhuset (12 a § polislagen).

Sammanfattning

För att sammanfatta är det alltså som utgångspunkt inte möjligt att tvångsvårda någon med stöd av LVM om det inte är utrett att personen faktiskt har ett missbruk. Polisen får däremot ta någon till sjukhuset om de tror att det är aktuellt med ett omedelbart omhändertagande. I sådana fall kan tvångsvård bli aktuellt även om det ännu inte har gjorts någon utredning om missbruksproblematiken. För att ett omedelbart omhändertagande ska bli aktuellt krävs det dock att personen har ett tydligt missbruksproblem. Det är alltså inte tillräckligt att till exempel hitta verktyg i någons väska.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?