Kan man få uppskov med reavinstskatten när man säljer en bostadsrätt och flyttar till ett fritidshus?

2021-08-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
2007 köpte jag en bostadsrätt, 2010 köpte jag ett fritidshus, 2021 1 mars flyttade jag till fritidshuset, 2021 25 augusti sålde jag bostadsrätten. Kan jag få ett uppskov av vinstskatt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt. Svaret hittar vi i inkomstskattelagen (IL).

Förutsättningar för avdrag för uppskovsbelopp

För att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.

Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.

Huruvida kriterierna är uppfyllda kommer jag redogöra för nedan.


Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad

Du har sålt bostadsrätten och detta ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Eftersom att inget annat framgår utgår jag från att bostadsrätten är din permanentbostad och således din ursprungsbostad. Du uppfyller alltså detta kriterium.


Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad

Tyvärr räknas det som huvudregel inte som ersättningsbostad om bostaden förvärvats tidigare än året då ursprungsbostaden avyttras (47:5 a 1 stycket IL). Eftersom att du förvärvade fritidshuset 2010 och sålde bostadsrätten 2021 uppfyller du inte detta kriterium då fritidshuset inte kan räknas som en ersättningsbostad.


Du hr bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden

Du uppfyller inte heller detta kriterium eftersom att du bosatt dig i ditt fritidshus som inte kan räknas som din ersättningsbostad.

Dina möjligheter att få uppskov med reavinst

Enligt min bedömning ovan har du inte rätt till uppskov med reavinstskatten för avyttrad bostadsrätt då ditt fritidshus inte räknas som en ersättningsbostad på grund av att det är förvärvat tidigare än ett år innan avyttringen.

Undantag

En fastighet som förvärvats tidigare än året före avyttringen av ursprungsbostaden kan räknas som ersättningsbostad om den skattskyldige utför en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten under tiden mellan den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras och den 2 maj andra året efter avyttringen (47:5 a 2 stycket IL). Fastigheten ska isåfall anses förvärvad den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras. Skulle det vara så att du utfört en sådan ny-, till- eller ombyggnad inom rätt tid kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad trots att det förvärvats mer än ett år innan du sålde bostadsrätten.

Sammanfattning

För att du ska kunna få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt måste tre kriterier vara uppfyllda: du ska ta upp kapitalvinst för avyttring av ursprungsbostad, du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och du ska ha bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Dessvärre uppfyller du inte alla kriterier eftersom att ditt fritidshus inte kan räknas som en ersättningsbostad. Skulle du däremot ha utfört en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten mellan tiden före det år då bostadsrätten såldes och den 2 maj efter försäljningen kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96500)