Kan man få uppehållstillstånd på grund av att man är homosexuell?

‏Hej, jag ansökte om flyktingstatusförkring i migrationsverket eftersom jag är hemosexuell och tenderar att personer av samma kön kan jag få flyktingstatus på grund av detta, ger asyllagen enligt Genèvelag mig flyktingstatus i Sverige om jag är homosexuell som jag är från ett land i Mellanöstern Det förbjuder homosexuella friheter och utdömer stränga straff mot dem ‏Finns det en lag som ger asyl till homosexuella i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om möjligheten att få en flyktingstatusförklaring och asyl på grund av att du är homosexuell. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av Utlänningslagen (UtlL)

När räknas man vara flykting?

En flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land personen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av exempelvis sexuell läggning (4 kap 1 § UtlL). Här har jag väldigt lite information om din situation för att kunna bedöma om en välgrundad fruktan föreligger eller inte. Rekvisitet “välgrundad fruktan” handlar både om hur du själv uppger dig att känna samt hur situationen i landet ser ut. Du nämner att det är förbjudet att vara homosexuell i ditt hemland och att stränga straff finns för detta, vilket kan tyda på att en välgrundad fruktan föreligger. Det är viktigt att du i din ansökan till Migrationsverket förklarar din egen rädsla för situationen du befinner dig i samt hur det ser ut i landet generellt.

Ett annan förutsättning är att du inte kan få skydd i ditt hemland (4 kap 1 § UtlL). Eftersom du nämner att det är förbjudet att vara homosexuell finns antagligen ingen möjlighet att få ett sådant skydd. Därför finns stora möjligheter för dig att räknas som en flykting. 

Om Migrationsverket finner att flyktingbegreppet är uppfyllt i ditt fall kommer du få en flyktingstatusförklaring (4 kap 3 § UtlL) och få rätt till uppehållstillstånd (5 kap 1 § UtlL). 

Sammanfattning

Det finns absolut möjligheter för dig att få en flyktingstatusförklaring på grund av att du är homosexuell eftersom ditt hemland förbjuder homosexuella och ger dem straff på grund av sin sexuella läggning. Men exakt hur Migrationsverket kommer att besluta i ditt ärende vet jag inte då jag inte har tillräckligt med information. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”