Kan man få uppehållstillstånd om man planerar att bli sambos?

FRÅGA
Hej,Min flickvän som bor i Ryssland och är rysk medborgare vill flytta ihop med mig i Sverige, vad gäller för regler för henne/oss, att bli sambos?Möjligheter för henne att arbeta i Sverige, hon är utbildad gyminstruktör?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline!

Jag tolkar det som att din flickvän är rysk medborgare, och att du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd här.

Det finns möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige om man planerar att bli sambo med någon här. Kravet är att personen antingen är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Det andra kravet är att den planerade sambon i Sverige har möjligt att försörja båda två, har en tillräckligt stor bostad och att bostaden har en viss standard.

Regler om uppehållstillstånd finns i Utlänningslag (UtlL). Uppehållstillstånd kan ges till "en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige". Förhållandet ska vidare framstå som seriöst och det ska inte finnas särskilda skäl som talar emot att uppehållstillstånd ges (5 kap. 3 a § 1 p.).

Tillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 a §, t.ex. planer att ingå ett samboförhållande, får endast ges om den planerade sambon, kan försörja sig och har en tillräckligt stor bostad med tillräckligt god standard för sig själv och för personen som ska flytta till dit (5 kap. 3 b §).

Huvudregeln är att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ansöka om och beviljas tillstånd innan han eller hon reser in i landet (5 kap. 18 §). Det finns dock vissa undantag från denna regel, t.ex. om ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en person med stöd av 3 a § första stycket punkt 1 (t.ex. planerad samboende) eller om personen i fråga har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier.

Om man beviljas ett uppehållstillstånd på grund av planerat samboende så ska detta vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället (5 kap. 8 § 1 st.). Undantag kan dock göras ifall den som ansökt om uppehållstillstånd har sammanbott utomlands med sin sambo under en längre tid eller ifall det på annat sätt är tydligt att förhållandet väl etablerat.

Den som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 8 §, kan få ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd om förhållandet fortsätter. Den som har fått tillstånd på grund av familjeanknytning enligt 3 a § och har haft det i två år får ges ett permanent tillstånd (5 kap. 16 §).

Din flickvän kan alltså söka uppehållstillstånd i Sverige om ni planerar att bli sambos. Kraven som ställs är att du har möjlighet att försörja er båda och har en bostad som uppfyller kraven på både storlek och standard. Din flickvän måste ansöka om uppehållstillstånd innan hon reser in i landet.

Arbete i Sverige för medborgare utanför EU

Regler om arbetstillstånd finns i 6:e kapitel i utlänningslagen. Arbetstillstånd ska ges för viss tid, som huvudregel inte för längre tid än passet gäller, och får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs (UtlL 6 kap. 1 §). Enligt Migrationsverkets hemsida måste en person som är medborgare i ett land utanför EU få ett arbetstillstånd. För att din flickvän ska få ett arbetstillstånd måste hon ha blivit erbjuden ett arbete. Innan hon reser in i Sverige måste arbetstillståndet var godkänt. Det är inte möjligt att komma till Sverige för att väl där söka arbete.

För att få arbetstillstånd ska hon ha ett giltigt pass. Därutöver ska hon ha fått ett arbetserbjudande. Arbetsvillkoren och lönen ska vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som annars gäller för yrket eller branschen (UtlL 6 kap. 1 §). Anställningen som erbjuds ska vidare göra det möjligt för henne att försörja sig och för att detta krav ska vara uppfyllt krävs att hon arbetar så mycket att hon kommer upp i en lön om minst 13 000 kr per månad före skatt. Arbetsgivaren ska avse att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för henne när anställningen inleds. Detta är kraven som ställs på ett arbete, det är med andra ord inte möjligt att ha två eller flera jobb för att uppnå kraven.

Sammanfattningsvis kan din flickvän alltså ansöka om uppehållstillstånd på grund av era planer på att bli sambos eller ansöka om arbetstillstånd. Som sagt behöver din flickvän ha ett arbetserbjudande för att få ett arbetstillstånd i Sverige. Det ni kan göra är att gå in på Migrationsverkets hemsida och läsa mer om hur man ansöker. För att ansöka om uppehållstillstånd, tryck här. För att ansöka om arbetstillstånd, tryck här.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Återkom gärna ifall du har några övriga funderingar!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82786)