FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt16/06/2022

Kan man få svenskt medborgarskap fastän alla krav ej är uppfyllda?

Hej! Jag har varit i Sverige mer än åtta år och jag har permanent uppehållstillstånd. Dessutom jag har ansökt om svenskt medborgarskap och uppfyller övriga krav men jag har inte möjlighet att visa upp nya dokument som stärker min identitet från mitt hemland pga skyddstatus. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och har nu även ansökt om att få svenskt medborgarskap, men du uppfyller inte alla krav för att kunna få medborgarskapet. 

Krav för att få svenskt medborgarskap

Du ska beviljas svenskt medborgarskap om du kan styrka din identitet, fyllt arton år, har ett permanent uppehållstillstånd, har haft din hemvist i Sverige en viss tid, samt förväntas ha ett hederligt levnadssätt (1 kap. 11 § Medborgarskapslagen). Av din fråga framgår det att du uppfyller alla krav förutom kravet på styrkandet av identitet.

Särskilda krav på identitetshandlingar

Värt att nämna är att för somliga länder finns speciella krav på identitetshandlingar. Ett tips är att gå in på migrationsverkets hemsida och se om ditt hemland är en av de nämnda länderna, och i så fall läsa vad som gäller för just det landet. Länken lägger jag in här

Undantag angående kravet på styrkt identitet

De fem krav som nämnts ovan är inte absoluta utan det finns undantag. Gällande kravet på styrkt identitet, kan Migrationsverket exempelvis göra bedömningen att du har styrkt din identitet, fastän du inte kan visa upp nya dokument. I så fall krävs det att du har bott i Sverige i minst åtta år, dina uppgifter om din identitet är trovärdiga och du saknar möjligheten att skaffa dokumenten som kan styrka din identitet (1 kap. 12 § andra stycket Medborgarskapslagen). För att din identitet ska vara trovärdig, krävs att du oavbrutet har bott i Sverige i minst åtta år, samt under denna tid haft samma identitet. Av din fråga framgår det att du har bott i Sverige i minst åtta år, men inte om du har bott här oavbrutet, och inte heller om du har haft samma identitet under dessa åtta år. Det framgår vidare av din fråga att du på grund av skyddsstatus inte kunnat uppvisa dina dokument, och kravet på att du ska sakna möjlighet att skaffa de dokument som styrker din identitet kan därför möjligtvis anses uppfyllt. Om det skulle vara så att du har ändrat din identitet under dessa åtta år, blir det däremot svårare att undantaget gällande krav på styrkt identitet blir uppfyllt. 

Nära anhörig kan ibland styrka din identitet

Värt att nämna är att om du har en anhörig (det vill säga make, maka, förälder, vuxet barn eller syskon) som är svensk medborgare, finns det en möjlighet att de kan styrka din identitet åt dig. Då krävs det bland annat att ni har bott tillsammans innan ni kom till Sverige så länge att denna anhörig har tillräcklig kunskap om din bakgrund för att kunna styrka din identitet på ett riktigt sätt. Ni ska dessutom vid tidigare utredningar gällande uppehållstillstånd ha lämnat samstämmiga uppgifter om släktskap, bakgrund, identitet, familjeförhållande osv. Mer om detta kan du läsa här

Rekommendation

Det framgår inte av din fråga huruvida du har fått besked av Migrationsverket eller ej än, men om du har fått avslag har du rätten att överklaga beslutet (1 kap. 26 § Medborgarskapslagen). Hur du går tillväga för att överklaga beslutet kan du läsa mer om här. Om du istället inväntar svar från Migrationsverket, finns det som sagt en chans att du får svenskt medborgarskap fastän kravet på styrkt identitet inte är uppfyllt, då det finns undantag. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss via info@lawline.se 

Stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

               
      

Emelie SandénRådgivare