Kan man få skuldtäckning för de skulder som uppkommit när man separerat från sin sambo?

FRÅGA
Hej! Jag ska separera & vi äger ett hus tillsammans, vad gäller egentligen ? Min sambo har gett mig ett bud som innebär att jag kommer lämna med skulder, har jag rätt att begära att huset läggs ut till försäljning ? I hennes bud har hon även sagt att trots att hon löser ut mig ska ett försäljningsarvode på 75.000 tas med för framtida försäljning ? Vi har även ett gemensamt barn ihop.Vad gäller & vilka rättigheter har jag ?Tack på förhandVänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du kontaktat oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni är sambor, och inte gifta. Eftersom du inte heller nämner att ni har upprättat ett samboavtal tolkar jag det som att ett sådant inte finns. Därför är det regleringarna i Sambolagen som blir aktuella.

Vad gäller med den gemensamma bostaden om man är sambor?

När ett samboförhållande tar slut ska parterna, om någon av dem begär det, genomföra en bodelning och sedan dela lika på det som utgör samboegendom (8 § Sambolagen). En begäran från någon av parterna om bodelning måste göras inom ett år efter att samboförhållandet upphört.

Samboegendom är den bostad och det bohag (t.ex. möbler och husgeråd) som köpts för gemensam användning (3 jämte 6 § Sambolagen). Att det är bostad eller bohag som köpts med avsikt för gemensam användning är det centrala, och det spelar därför ingen roll vem som har köpt vad eller om det bara är den ena av er som t.ex. har köpt bostaden och/eller det gemensamma bohaget.

Eftersom du säger att ni äger huset tillsammans utgår jag från att ni köpte det ihop med avsikt att bo där tillsammans. Huset utgör därför samboegendom, och skall därför fördelas lika mellan er. En sambo har dock rätt att istället för att lämna egendom till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar (17 § 1 meningen Sambolagen). Detta innebär alltså att förutsatt att din före detta partner har ekonomisk möjlighet att betala halva bostadens värde till dig kan du inte heller kräva att hen lägger ut bostaden till försäljning.

Skulder och skuldtäckning vid bodelning

Du nämner att din sambo har lämnat ett bud som kommer göra att du lämnar med skulder. Enligt sambolagens bodelningsregler har man rätt att få avräkning för de skulder man har när samboförhållandet upphör (13 § 1 stycket Sambolagen). Detta gäller alltså skulder som är hänförliga till samboegendomen, tex om man tagit ett bolån för att finansiera köpet av den gemensamma bostaden eller liknande. Om du kan visa att dina uppkomna skulder har koppling till samboegendomen kan din före detta partner behöva täcka dina skulder. I praktiken innebär det att du får en större ekonomisk andel vid bodelningen, så att du kan betala tillbaks dina skulder.

Ingår kostnaderna för försäljningsarvode i bodelningen?

Eftersom försäljningsarvode inte utgör varken eran gemensamma bostad och/eller bohag ingår den utgiften inte i det som ska delas upp mellan er i en bodelning. Däremot kan det vara bra att känna till att det föreligger fri avtalsrätt mellan sambor (9 § Sambolagen), vilket innebär att ni kan och får frångå reglerna i sambolagen om ni båda är överens om detta.

Hoppas att detta svar har varit till hjälp. Lycka till med bodelningen, skulle du behöva vidare hjälp med detta får du gärna kontakta en av våra jurister. Du är också varmt välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89933)