Kan man få skadestånd om kommunen har gjort ett barn sjukt?

FRÅGA
Är det möjligt att driva en civilrättslig process och kräva skadestånd om man anser att skolan gjort en barn sjukt genom sin myndighetsutövning? Parallellt med att man gör en anmälan till skolinspektionen.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 2 § första punkten skadeståndslaglagen ska en kommun ersätta bl.a. personskada som kommunen vållar genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Sjukdom räknas som en personskada.

Det är alltså möjligt för er att väcka talan vid en domstol, åberopa det nämnda lagrummet och yrka på att kommunen ska ersätta den skada som barnet har orsakats.

Jag kan också tillägga att det under domstolsprocessen kommer att krävas att ni kan bevisa att sjukdomen berodde på kommunens agerande och att det verkligen var vid myndighetsutövning (läs här om vad detta innebär).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll