Kan man få skadestånd för sexuellt ofredande?

FRÅGA
Hej! Jag har en vän som spenderar mycket tid med sin nära släkting. Har är i 85-års åldern och hon är i 20-års åldern. Dem har haft en nära och bra relation och hon har sett honom som en av dem närmaste människorna i hennes liv. Det som nu har hänt, är att när hon skulle ge honom massage, erbjöd han sig att ge henne massage. Detta har aldrig hänt innan men det var inget konstigt med det så han började ge henne huvudmassage. Han gick sedan ner på axlarna och ner för ryggen och även in under tröjan. Hon tänkte inte så mycket på det först, men sedan går han ner och masserar/klämmer åt hennes rumpa. Hon drar snabbt bort hans händer, men han gör om det 2 gånger till. Hon får panik och reser sig för att lämna rummet. Har hon rätt till skadestånd? Hur går man vidare i en sådan här situation om man hade velat gå vidare? Tack snälla på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL). Jag kommer inledningsvis förklara det eventuella brott som förövats, då skadestånd för kränkning i så fall skulle vila på det begångna brottet.

Sexuellt ofredande att beröra någon sexuellt utan samtycke

Otillåten beröring av sådan art som typiskt sätt anses kränka en persons sexuella integritet kan utgöra brottet sexuellt ofredande (BrB 6 kap. 10 § stycke 2). Att klämma/massera någon på rumpan utgör precis en sådan handling som avses vara sexuellt kränkande om den sker utan samtycke, även om det ligger i den lägre delen av brottets allvarlighetsskala. Den sexuella laddningen i det hela framstår som uppenbar, trots att det sker inom ramen för en massage. Att beröringen sker tre gånger trots att din vän tydligt markerar mot detta torde i sig belysa det bristande samtycket till det hela, såväl som att åldersskillnaden i sig är bevisning som tyder på samma sak. Utan djupare kunskap i de faktiska förhållandena är det dock svårt att avgöra konkret om brott faktiskt förövats, men klart är att handlingen du beskriver absolut kan vara otillåten.

Skadestånd på grund av kränkning

I svensk skadeståndsrätt krävs i princip lagstöd för att s.k. ideell skada – alltså skador som är av icke-ekonomisk natur (ex. kränkning av den personliga integriteten) – ska ersättas. Ett sådant lagstöd finner man just i att ett integritetskränkande brott förövats, vilket sexuellt ofredande förstås anses vara (SkL 2 kap. 3 §). I regel utgår därför kränkningsersättning då någon döms för sexualbrott mot en annan person. Beloppet bestäms schablonmässigt och kan ligga på allt mellan 5000 och 500 000 kr, beroende på hur allvarlig kränkningen är. I det fall du beskriver kan jag tyvärr inte göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Det väsentliga är emellertid att skadeståndet alltså är beroende av och hänger ihop med att brott förövats. Det är alltså den vägen man måste gå för att få ut skadestånd för denna typ av incident.

Slutsats

Om din vän vill gå vidare med det hela bör hon anmäla händelsen till polisen, vilket enklast sker genom ett telefonsamtal. Viktigt att notera är att när en anmälan gjorts så uppstår en plikt för polis och åklagare att utreda händelsen. Det går alltså inte att helt enkelt "dra tillbaka" sin anmälan om man skulle ändra sig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (313)
2020-07-10 Kille hade sex med mig när jag var full, räknas det som våldtäkt och kan jag anmäla honom?
2020-07-07 Brottsligt gå runt med strap on?
2020-06-30 Straffbart att skicka nakenbilder?
2020-06-27 Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?

Alla besvarade frågor (81800)