Kan man få pengar tillbaka för inställt studentflak på grund av Covid-19?

FRÅGA
Hej!I år förbjuds studentflak för årets studenter. Flaket för min dotters klass är bokat och betalt sedan länge. Har de nu rätt att få pengarna tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De rådande omständigheterna just nu är minst sagt märkliga och tråkiga, speciellt när det kommer till studenten och allt som hör därtill.

Till att börja med vill jag uppmärksamma att situationen med coronaviruset (Covid-19) är ännu oprövad, och de svar jag ger dig här kan därför inte styrkas med någon säkerhet. Återbetalning på grund av Corona har inte ännu medfört någon vägledande rättspraxis och därför är det något oklart hur denna situation behandlas. Däremot finns det vissa saker som kan sägas angående din situation.

Svensk lagstiftning

Den allmänna avtalsrättsliga regeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, det vill säga att parterna är bundna av sina förpliktelser. Det finns dock undantag till detta och det är om det skulle föreligga ansvarsfrihet för någon av parterna. Det skulle kunna vara om det föreligger en force majeure-klausul i avtalet. Med force majeure menas utomstående omständigheter som inte kan förutses och är bortom konsumentens och näringsidkarens kontroll. Exempel på force majeure-situationer är jordbävningar, tsunami etc. Frågan blir då om Corona täcks av force majeure?

Force majeure

Om force majeure föreligger i ditt fall kan du få dina pengar tillbaka, då utgångspunkten är att konsumenten kan få full återbetalning vid force majeure- situationer. Dock kan näringsidkaren ha kostnader för förberedelse av tjänsten vilket kan tala för att inte hela beloppet ska återgå till konsumenten. Men problemet är att det inte finns någon lag om force majeure och för att du ska kunna åberopa force majeure är huvudregeln att du och företaget har avtalat om force majeure. Därför är det ytterst viktigt att avtalet måste granskas individuellt.

Coronaviruset kan ses som ett force majeure, eftersom effekterna av coronaviruset har varit oväntade. Dock, ha i åtanke att coronaviruset har ännu idag inte prövats rättsligt om det kan ses som force majeure.

Rekommendation i ditt fall

Jag rekommenderar din dotters klass att först och främst läsa igenom avtalsvillkoren och se vad som anges där. Undersök om det finns en avtalsklausul som behandlar force majeure-situationer. Sedan kan klassen åter kontakta företaget och argumentera för att det är fråga om en force majeure-situation.

Att tillägga är även att enligt myndigheternas råd och rekommendationer ska ju sådana evenemang inte anordnas, och om studentfirandet ställs in borde detta vara god grund för att få häva avtalet. Konsumentverket har dessutom som huvudregel angående Covid-19 uttryckt att man ska ha rätt till återbetalning vid inställda evenemang som till exempel studentfester (här).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (389)
2020-10-20 Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?
2020-10-18 Ersättning vid fel i utförd hårborttagning
2020-10-17 Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst
2020-10-11 Vad kan jag göra om en tjänst utförts felaktigt?

Alla besvarade frågor (85227)