Kan man få ogiltig frånvaro när man varit borta från ett möte som inte relaterar till undervisningen?

FRÅGA
HejJag går i trean på gymnasiet och läser ett högskoleförberedande program på en privat skola. Jag bor även på ett gemensamt internat på skolan för eleverna där ett separat helt vanligt hyreskontrakt medföljer. En gång i veckan har vi alltid ett kort internat möte där vi pratar om detta och om boendet. Jag glömde nyligen bort ett möte och fick då ogiltig frånvaro. Detta har väl knappast någonting med min utbildning att göra, har skolan rättigheten att sätta ogiltig frånvaro på mig för detta?Skolan har även placerat detta i mitt skolschema vilket jag även tycker är lite märkligt...Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad säger lagen?

Du frågar om en unik situation som inte har prövats i domstol. Det finns inte heller någon rättslig definition av begreppet "ogiltig frånvaro" som kan klargöra exakt vilka situationer det är som ska omfattas, men i 15 kap. 16 § skollagen står följande: "En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli".

De fetmarkerade orden i texten talar till stöd för att det är utbildningsrelaterade möten som lagen tar sikte på. Dessa bör ensamt ligga till grund för lärares bedömningar om elever har närvarat eller ej. Att skolan håller i möten som behandlar avtalsförhållanden med elever låter inte som någon form av undervisning, vilket du rätteligen uppmärksammat.

Vad du kan göra:

Du bör inte kunna få ogiltig frånvaro när du varit borta från ett möte som ej relaterar till din undervisning. Du kan försöka diskutera detta med skolan. Skolan kan ha en annan förklaring, kanske finns det några inslag av undervisning på dessa möten eftersom de placerats i schemat? Du har rätt till information i frågor som påverkar dig och ska kunna få en motivering till beslutet som skolan tagit, se 4 kap. 9 § skollagen. Om beslutet påverkat tillgång till studiemedel via CSN, kan du överklaga detta här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98655)