FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/12/2021

Kan man få livstidsstraff för penningtvättsbrott?

Hot om fängelse för penningtvätt livstidsstraff??

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du fått höra hot om livstidsstraff för brottet penningtvätt, i mitt svar kommer jag utgå från Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Straff för penningtvätt

Av 3 § framgår det att straffet för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år. Däremot framgår det utav 5 § att om penningtvättsbrott enligt 3 eller 4 § är grovt så är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § Brottsbalken). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 och 3 § Brottsbalken)

Bedömning

Som svar på din fråga så kan du inte dömas för livstidsstraff för penningtvättsbrott. I den mån brottet är anses som grovt kan du riskera fängelse i högst sex år och om brottet inte är grovt så riskerar du fängelse i högst två år. Huruvida brottet är att anses som grovt görs utifrån reglerna i 29 kapitlet i Brottsbalken.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”