Kan man få hjälp av staten med att få en bostad?

Hej! Jag är 20 år och behöver en lägenhet. Jag har jobb men är bara timvikarie, har inte så bra inkomst.

Bor just nu hemma hos min pojkvän med hans mamma och syster, och jag kan inte bo här längre. Min pappa är död och min mamma kastade ut mig när jag var 18. Finns det någon möjlighet att få hjälp?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om det finns någon statlig myndighet som kan hjälpa dig. Din fråga regleras i Socialtjänstlagen (SoL).

Hur kan SoL hjälpa dig?
Syftet eller ändamålet med SoL är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet (1 kap. 1 § SoL). Där det är kommunen, där man bor, som har det yttersta ansvaret för att uppnå målet och ge stöd till enskilda (2 kap. 1 § SoL). Detta efterlevs genom att de enskilda, som inte själv kan tillgodose sina behov, har ett rätt till bistånd där socialnämnden ska hjälpa de enskilda genom exempelvis försörjningsstöd (4 kap. 1 § SoL). Så om du uppfyller kraven för socialt bistånd så kan de hjälpa dig. Dock så kan man få rätt till bistånd även om man inte når upp till kraven då målet är att alla ska ha en skälig levnadsnivå (4 kap. 2 § SoL).

Hur fungerar det med socialt bistånd?
När det kommer socialt bistånd så görs det en bedömning i det enskilda fallet där flera olika faktorer spelar in. Grunderna för att få bistånd är man kollar på ens möjlighet att försörja sig själv (som är huvudregeln), om man kan jobba och sedan kollar man på ens ekonomi bland annat. Det är många aspekter som påverkar och det finns möjligheter att provräkna om man har rätt till bistånd. Provräkningen och mer information hittar du här.

Hur ser dina chanser ut med att få hjälp med bostad och bistånd?
Som poängterat så görs en bedömning i det enskilda fallet där flera aspekter spelar in och huvudregeln är att enskilda ska försörja sig själv. Det finns ingen allmän rätt att få en bostad som bistånd men det finns möjligheter att få en bostad som bistånd. För att det skulle vara aktuellt ska det föreligga att personen är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa en bostad (för mer information kan du bland annat se RÅ 2004 ref. 130.). Då du är så pass ung och faktiskt arbetar så talar det för att du ska få hjälp dock kan det vara svårt att motivera att du ska få en bostad. Något som skulle vara mer aktuellt skulle vara bostadsbidrag.

Kan någon annan hjälpa dig?
Försäkringskassan erbjuder bostadsbidrag till de som är under 29 år gamla och har låga inkomster. Mer information och hur du ansöker hittar du här.

Min rekommendation
Jag rekommenderar att kontaktar socialtjänsten och ber dem om hjälp. De kommer undersöka dina möjligheter till hjälp och om det skulle behövas skicka dig vidare till rätt myndighet. Hur du ansöker och kontaktar socialtjänsten så gör du det i den kommun du är folkbokförd i. Kom ihåg att du alltid har rätt att ansöka och de har en skyldighet att handlägga ditt ärende skyndsamt. Sedan tycker jag att du också ska kontakta Försäkringskassan och kolla dina möjligheter att få hjälp där.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000