Kan man få hjälp av kommunen vid kommunalbesvär?

2019-06-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vilken hjälp kan man få av kommunen för att göra ett kommunbesvär?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på lawline.

Som jag tolkat din fråga förstår jag att du vill veta om du kan få hjälp av kommunen ifall du vill överklaga ett kommunalt beslut. Att överklaga ett kommunalt beslut görs genom kommunalbesvär, vilket jag antar du menar med skrivelsen "kommunbesvär".

Tillämpliga lagen är kommunallagen (KL)

Kan du få hjälp av kommunen när du vill överklaga ett kommunalbesvär?

Du har som kommunmedlem en rätt att överklaga beslut som fattats din kommun till förvaltningsrätten, om du är missnöjd med beslutet, (13 kap. 1 § KL). När du ska överklaga ett beslut är det ingen annan än du själv ansvarar för överklagan.

Med det menar jag att du själv skapar, alltså skriver en överklagan. Enligt 13 kap. 4 § KL är det klagande, alltså du, som bär ansvaret för överklagandet skapande:

- Överklagan ska vara skriftlig.

- Klagande ska ange vilket beslut som överklagas

- Klagande ska ange de omständigheter som överklagandet grundas på

- Överklagande ska ges in till förvaltningsrätt.

Enligt kommunallagen så finns det ingen fastställd rätt för dig som kommunmedlem att få hjälp av kommunen ifall du vill överklaga genom kommunalbesvär. I princip ligger ansvaret på dig, att du själv får skriva en överklagan enligt dem kraven jag ovan skrivit.

Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga erbjuder inte kommunen någon hjälp hur du skriver din överklagan. Ifall du själv ska skriva en överklagan men har svårt att göra det själv enligt kraven jag ovan skrivit kan du kontakta oss på lawline för mer hjälp. Skicka ett mail till info@lawline.se för mer juridisk hjälp.

Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (534)
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet
2020-05-16 Bli återförsäljare åt Systembolaget
2020-05-13 Tillämpas förvaltningslagen på kommunala bolag?

Alla besvarade frågor (80267)