Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning

2021-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Vi är tre syskon med samma pappa. Mina två syskon kommer att få ärva fastigheter av vår pappa, denna gåva kommer att ges som ett förskott på arv, vilket också kommer att preciseras i ett gåvobrev. Eftersom fastigheterna uppgår till en betydande summa funderar jag på vad som händer när det en dag är dags att fördela arvet. Vad gäller om kvarlåtenskapen är mindre än de x kr som mina syskon vardera ärver i förskott? Kan det i gåvobrevet eller i ett testamente regleras att mina syskon isf blir återbetalningsskyldiga så att arvet kan delas lika? Bör man på något sett kompensera att mina syskons arv delas ut i förskott? Tack!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om förskott å arv finner vi Ärvdabalken(ÄB). Enligt 6 kap 4 § ÄB är inte en arvinge skyldig att återbära (betala tillbaka) pengar om det vid förskott-givarens död visar sig att förskottet var större än arvslotten.

Det går faktiskt enligt samma paragraf att genom en uttrycklig föreskrift, där det inte ska finnas någon tvekan om att den som mottagit förskottet har fullt uppfattat vad som gäller, att föreskriva att gåvan mottas med kravet på att om den framtida arvslotten blir mindre än förskottet så ska mellanskillnaden återbäras. Detta har bekräftats genom ett mycket gammalt rättsfall som heter NJA 1941 s. 62.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93136)