FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/09/2019

Kan man få ersättning vid en allergisk reaktion efter lashlift?

Hej! En vän till mig gick till en auktoriserad salong för att göra lashlift. Tjänsten är fackmannamässigt utförd. Senare på kvällen får hon en allergisk reaktion som slutar med att hon måste ta läkarkontakt och betala för medicin. Ögonen är jättesvullna så hon knappt ser något! Hon har också förlorat i arbetsinkomst. Kan man på något vis kräva ersättning från salongen? Pengar tillbaka för behandlingen, ersättning för medicin, förlorad arbetsinkomst etc? Salongen vet om att hon fått en allergisk reaktion och säger att dem kan skicka information om innehållsförteckningen på limmet.

Tack för svar!

Hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller ett område som tyvärr ännu inte är reglerat i lag. Konsumenttjänstlagen (KtjL) är nämligen inte tillämplig när det gäller tjänster på människokroppen. Huvudregel när en lag inte är tillämplig är att rätta sig efter vad som avtalats mellan parterna, samt eventuell branschvana, alltså vad som är allmänt vedertaget ska gälla inom branschen. Primärt är det vad parterna avtalat om som gäller, om avtalet inte reglerar situationen som uppstått får vägledning hämtas ur partsvilja samt vad parterna borde ha insett.

Även om analog tillämpning av en lag ska göras restriktivt (försiktigt) skulle det i detta fall kunna tänkas möjligt att tillämpa KtjL analogt, dvs. använda lagens bestämmelser ändå eftersom situationen och partsförhållandet liknar det som regleras i lagen. KtjL:s reglering syftar till att i största mån skydda en konsument mot näringsidkare. Till exempel ska den som utför behandlingen göra det fackmässigt, det vill säga utföra tjänsten på ett sätt som förväntas av en professionell yrkesman. Om tjänsten inte utförs fackmässigt kan den ses som felaktig. I detta fall beskriver du att tjänsten dock var fackmannamässigt utförd, därför är det inte troligt att salongen skulle ansvara för felaktigt utförd tjänst.

Produktsäkerhetslagens bestämmelser framför att både varor och behandlingar/tjänster ska vara säkra och ska följa de krav som finns vad gäller godkända kemikalier och miljökrav.

Vad din vän bör göra

Din vän verkar redan ha vänt sig till salongen för att förklara att hon är missnöjd, vilket är jättebra! Jag kan inte trycka nog på att det är viktigt att vända sig till salongen med ett klagomål, eftersom salongen måste få en möjlighet att undersöka och åtgärda eventuella fel så snart som möjligt. Dröjer man med ett klagomål längre än 14 dagar kan det bli svårare att bevisa vad som har hänt, och dröjer det alltför länge så förloras rätten till att klaga helt och hållet. Gå inte till någon annan för att avhjälpa felet utan gå alltid tillbaka till den som gjort den ursprungliga behandlingen. Undantag kan till exempel vara om salongen orsakat exempelvis en allergisk reaktion så pass allvarlig att man inte vågar gå tillbaka.

Eftersom din vän råkat ut för en skada, en allergisk reaktion, ska det anmälas till Konsumentverket. Om hon misstänker att det är varan som kan innehålla farliga ämnen ska hon anmäla det till Läkemedelsverket eller om det gäller exempelvis lim för ögonfransar ska det anmälas till Kemikalieinspektionen.

Om din vän och företaget inte kommer överens kan hen vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska gå vidare med ärendet bör din vän kunna visa att resultatet av behandlingen var felaktigt i jämförelse med vad som avtalats. Här kan bildbevisning vara till stor hjälp.

Rätt till ersättning?

Utöver vad som regleras i avtalet angående salongens ansvar kan din vän inte få ytterligare ersättning då det verkar som att salongen inte var försumlig eller agerat felaktigt i sitt utövande av tjänsten. Visar det sig dock att produkterna inte var säkra enligt produktsäkerhetslagenkan hon eventuellt få skadestånd. Anmäl ärendet till någon ovannämnd myndighet för att få möjlighet till en mer utförlig utredning av situationen.

Vad som kan göras till nästa gång

- Eftersom det är avtalet som gäller i första hand så är det en god idé att alltid försöka upprätta ett så omfattande och tydligt skriftligt avtal som möjligt, så att det inte uppstår några tvister om hur avtalet ska tolkas eller vad som ska gälla när en liknande situation som din väns har inträffat.

- Det är viktigt att i förväg kolla upp salongen och undersöka att personalen är utbildad, exempelvis genom licens eller andra bevis som styrker att den som utför behandlingen har erfarenhet inom yrket.

- Det kan vara bra att mejla salongen och tydligt förklara förväntningarna av behandling. Då blir det lättare att klaga om resultatet skulle avvika från det som beställts.

- Klaga så fort som möjligt vid missnöje och fråga om salongen antingen kan rätta till felet eller kompensera på annat sätt.

- Kontrollera att företaget har en ansvarsförsäkring och läs villkoren i försäkringen för att veta vad som gäller.

- Läs villkoren i avtalet med företaget för att se vad som gäller vid skada eller om resultatet inte blir som önskat/avtalat.

- Rådgör med den som ska utföra behandlingen och fråga om vilka risker det finns i samband med behandlingen.

Du kan även läsa mer på Hallå konsuments hemsida angående skönhetsbehandlingar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning