Kan man få en anställning inom skolan efter att ha dömts för sexuellt ofredande av barn?

Hej kan jag få jobba inom skolan om jag har blivit dömd för sexuellt ådfedande av barn 2013

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som säger att man inte får eller kan anställa personer som är dömda för sexuellt ofredande av barn, utan det är idag upp till arbetsgivaren att avgöra om en arbetssökande ska anställas eller inte efter kontroll av brottsregistret. Det innebär att det inte finns något förbud mot att anställa dig som har blivit dömda för sexualbrott mot barn på exempelvis en skola. 

När ny personal ska anställas i förskolan, skolan eller inom annan pedagogisk verksamhet ska det, som skrivet ovan, göras en registerkontroll, det vill säga att arbetsgivaren ska begära utdrag ur belastningsregistret. När det kommer till jobb inom bl.a. förskola, fritidshem och grundskola har den som erbjuds anställning en skyldighet att lämna ett utdrag ur belastningsregistret till den som erbjuder anställningen, om du skulle vägra att lämna ut ett registerutdrag får du inte heller anställas (2 kap. 31 § skollagen). Arbetsgivaren gör sedan en bedömning av om du är lämplig för arbetet eller ej, och en tidigare dom om brott mot barn kan vara en sådan sak som i praktiken gör att de inte anställer dig. Domar finns dock inte dokumenterade i belastningsregistret för alltid, utan “gallras” efter ett visst antal år. Det är påföljden som du dömdes till som avgör hur länge en belastning finns med i registret innan den tas bort/gallras. Om det finns fler avsnitt (brott) i registret är det den uppgift med längst gallringstid som styr borttagning av de andra uppgifterna. Utan att veta vilken påföljd du dömdes till är det svårt för mig att säga om en eventuell arbetsgivare över huvud taget skulle se din dom vid ett utdrag ur registret, och då har de ingen möjlighet att få reda på att domen finns och göra en lämplighetsbedömning med den i beaktande.

Sammanfattningsvis är det alltså så att du i teorin kan få jobb på en förskola trots din tidigare dom, men arbetsgivaren kommer att begära ut ett utdrag ur ditt belastningsregister och troligen inte anställa dig med hänsyn till lämpligheten om uppgiften fortfarande finns dokumenterad där.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo