Kan man få delad vårdnad efter den andre fått ensam vårdnad?

Vad är viktigast - delad vårdnad och färre umgängestillfällen eller enskild vårdnad för motparten och fler umgängestillfällen? Kan man få tillbaka delad vårdnad om motparten en gång fått enskild vårdnad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga är dessvärre en sådan fråga som inte går att besvara, i vart fall inte första delen. Det är nämligen så att ingen vårdnadstvist är den andra lik, och framför allt inget barn är den andra lik och det är det som avgör för varje vårdnadstvist tar enorm hänsyn till vad som är bäst för barnet. Principen om vad som är bäst för barnet är definierat i massvis av olika lagar men det innebär rent allmänt att man gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Vårdnaden och umgänget ses dessutom som två helt olika frågor. Vårdnaden tar sikte på rätten att fatta beslut om sina barn och ta del av all information som rör sina barn. Det handlar även om skyldigheten att tillförsäkra sina barn en trygg uppväxt. Umgänge däremot handlar om rätten för barnet att umgås och ha en bra relation till båda sina föräldrar.

I många situationer kan delad vårdnad innebära mer umgänge än enskild vårdnad för att man t.ex. i många sådana relationer har ett "varannan-vecka liv", men det beror egentligen bara på den individuella situationen. Man kan även tänka sig en situation där en person inte kan uppfylla skyldigheterna som kommer med att vara en vårdnadshavare (t.ex. okapabel att fatta beslut tillsammans med den andre föräldern), som då mister vårdnaden, men som ändå är fullt lämplig förälder att umgås med och därför har väldigt omfattande umgängesrätt. Det beror helt enkelt på situationen, delad vårdnad innebär inte mindre umgängesrätt än ensam vårdnad och vice versa utan fördelningen görs utifrån den specifika familjens förutsättningar. Däremot kan jag säga att vårdnadshavare är en starkare rättslig ställning till barnet än umgängesförälder, så jag skulle alltid vilja ha vårdnaden av mitt barn framför umgängesrätt. Umgängesrätten utgår även inte från föräldern utan utifrån barnets rätt till umgänge. Som vårdnadshavare har man skyldigheter till barnet som man inte har när man är umgängesförälder, men man har även rättigheter till barnet som vårdnadshavare.

Kan man få delad vårdnad efter den andre fått ensam vårdnad?

Den frågan är betydligt lättare att besvara tydligt; Ja, absolut kan man det! I andra tvister når man tillslut en högsta instans in domstolshierarkin och då är frågan avgjord, man får inte pröva saken något mer. Men i vårdnadstvister får man göra hur många prövningar som helst. Detta beror på att situationen kan ändras. Anledningen till att någon miste vårdnaden kan förändras med tiden. Exempelvis om miljön hemma hos denne personen var otrygg vid första tvisten men 5 år senare har personen ordnat upp sitt liv och är minst lika lämplig vårdnadshavare som den andre.

För att man ska få delad vårdnad efter att man förlorat vårdnaden i ett tidigare beslut så krävs en ny prövning helt enkelt. Man får ansöka om delad vårdnad och så görs en bedömning. Man har definitivt större möjligheter om man faktiskt kan visa på förändrade förhållanden och jag rekommenderar att tänka på att inte söka med för jämna mellanrum då en tvist är jobbigt för barnet och det kommer inte leda till förändring om man inte kan visa att den situationen som resulterade i ensam vårdnad inte längre råder eller är aktuell. Det är en svår process, för det ska mycket till för att man ska döma till ensam vårdnad, och då innebär det att det fanns starka skäl som är svåra att komma tillbaka ifrån, men det är absolut inte omöjligt.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”