Kan man få bidrag när ens barn är placerat i familjehem?

2020-07-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej mitt äldst barn 7 år är på familjehem varannan vecka. Så jag får inget barnbidrag eller underhållsstöd längre hon är hemma varannan vecka hur ska jah få ersättning ? Kör till skolan till familjen mat m.m
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnbidrag

Man har rätt till barnbidrag om man är vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 16 år, och både en själv och barnet är försäkrade i Sverige. Har man ensam vårdnad går bidraget till föräldern med vårdnaden, har man gemensam vårdnad om barnet ska bidraget delas mellan föräldrarna om inte föräldrarna ber om något annat. (16 kap. 4-5 § socialförsäkringsbalken). Om det finns särskilda skäl kan bidraget istället ges till någon annan lämplig person än barnets föräldrar på socialnämndens begäran. (16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken). En familjehemsförälder kan vara en sådan lämplig person.

Underhållsstöd

För att ha rätt till underhållsstöd ska du ha ett barn under 18 år som bor hos dig medan den andra föräldern bor någon annanstans och inte betalar underhållsbidraget (17 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Det krävs också att du har vårdnad över barnet (18 kap. 4 § socialförsäkringsbalken). Om det finns särskilda skäl kan stödet istället ges till någon annan lämplig person än barnets föräldrar på socialnämndens begäran. (18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken). En familjehemsförälder kan vara en sådan lämplig person.

Sammanfattning

Om socialnämnden begär att barnbidraget eller underhållsstödet ska flyttas till en familjehemsförälder har man som biologisk förälder inte längre rätt till dem. Har socialnämnden beslutat detta i ert fall kan du inte längre ta del av bidragen.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89824)