Kan man få behålla fastighet som ärvts av ena maken?

2017-05-28 i Bodelning
FRÅGA
En kvinna som varit gift med en man sedan 90**** undrar...mannen har via ett arv ( 2001) fått en fastighet .Hon var ej omnämnd i testamentet utan endast mannen.Vid en skilsmässa , har då kvinnan rätt till hälften av fastighetens värde ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa görs en bodelning och i denna ska makars giftorättsgods ingå enligt 10:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). Det som inte ska ingå är alltså enskild egendom vilket den ärvda fastigheten är om det står på testamentet att det ska vara mannens enskilda. Det finns dock ett undantag om fastigheten utgör makarnas gemensamma bostad. I 11:8 ÄktB framgår det att kvinnan kan ta över den gemensamma bostaden om hon har bäst behov av den (behovsprincipen). Dessutom ska det med hänsyn till omständigheterna vara skäligt (skälighetsprincipen).

Exempel på behovsprincipen:
Ålder och hälsa, om maken på grund av sådana omständigheter har ett särskilt behov av bostadenEn annan faktor som kan spela in är vem av makarna som har lättast att skaffa ett nytt hemHar kvinnan ensam fått vårdnaden av gemensamma barn väger detta tungt

Exempel på skälighetsprincipen:

Är bostaden en gammal släktgård eller föräldrahem till mannen påverkar detta bedömningenMannens ekonomiska situation kan vägas mot kvinnans behov

För att besvara din fråga beror det alltså på om det framgår av testamentet att det är mannens enskilda egendom eller inte. Är fastigheten mannens enskilda egendom har kvinnan inte rätt till hälften av fastighetens värde, däremot kan hon få behålla den om den utgör makarnas gemensamma bostad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fanny Malmqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2831)
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

Alla besvarade frågor (94327)