FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/05/2017

Kan man få behålla fastighet som ärvts av ena maken?

En kvinna som varit gift med en man sedan 90**** undrar...

mannen har via ett arv ( 2001) fått en fastighet .Hon var ej omnämnd i testamentet utan endast mannen.

Vid en skilsmässa , har då kvinnan rätt till hälften av fastighetens värde ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa görs en bodelning och i denna ska makars giftorättsgods ingå enligt 10:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). Det som inte ska ingå är alltså enskild egendom vilket den ärvda fastigheten är om det står på testamentet att det ska vara mannens enskilda. Det finns dock ett undantag om fastigheten utgör makarnas gemensamma bostad. I 11:8 ÄktB framgår det att kvinnan kan ta över den gemensamma bostaden om hon har bäst behov av den (behovsprincipen). Dessutom ska det med hänsyn till omständigheterna vara skäligt (skälighetsprincipen).

Exempel på behovsprincipen:
Ålder och hälsa, om maken på grund av sådana omständigheter har ett särskilt behov av bostadenEn annan faktor som kan spela in är vem av makarna som har lättast att skaffa ett nytt hemHar kvinnan ensam fått vårdnaden av gemensamma barn väger detta tungt


Exempel på skälighetsprincipen:

Är bostaden en gammal släktgård eller föräldrahem till mannen påverkar detta bedömningenMannens ekonomiska situation kan vägas mot kvinnans behov

För att besvara din fråga beror det alltså på om det framgår av testamentet att det är mannens enskilda egendom eller inte. Är fastigheten mannens enskilda egendom har kvinnan inte rätt till hälften av fastighetens värde, däremot kan hon få behålla den om den utgör makarnas gemensamma bostad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fanny MalmqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”