Kan man få arvsavtal ogiltigförklarade?

Min mans föräldrar är skilda och hans mor är nu sambo med en annan man. Då min man inte kommer överens med moderns man frågade jag honom för flera år sedan hur det kommer bli med arv om modern dör först. Jag undrade om han skrivit under på att han först får ut sitt arv när också sambon dör. Det så han att han absolut inte gjort.

Men nyligen kom arv och testamenten på tal och då hävdade han plötsligt att han nog hade skrivit under på detta. Att det hade skett ett tag innan vi träffades.

Vi är nu mycket förvirrade. Vi kan inte fråga modern hur det ligger till. Det är för känsligt.

Saken är den att under perioden han isf skulle skrivit under var han svårt deprimerad och hade stora problem med minne och reson. Om han har skrivit på kan det förklara varför han tidigare bestämt hävdat att han inte gjort det.

Kan hans underskrift verkligen vara giltig när han var i det tillståndet? Han har nu bara ett vagt minne av att han skrivit under något åt det hållet. Han har inget minne av att ha blivit tillfrågad, läst något dokument eller på något annat sätt förstått till fullo vad han gick med på.

Kan vi bestrida underskriften om vi skaffar läkarintyg på hans tillstånd?

Kan vi på något annat sätt få reda på om det här avtalet finns? Jag betvivlar väl det, det finns väl inget slags register över sånt?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår att mamman och hennes nya enbart är sambor. Enligt svensk rätt ärver sambor inte varandra. Det kan dock nämnas att en efterlevande sambo vid en eventuell bodelning har rätt till två prisbasbelopp, se 18 § sambolagen (2003:376). Enda sättet att förfoga över sin kvarlåtenskap i anledning av dödsfall är genom testamente (och livförsäkring). Finns inget testamente mellan mamman och hennes sambo så ärver din man och övriga eventuella bröstarvingar all hennes övriga kvarlåtenskap. Men även om det finns ett testamente saknas större anledning till oro. För det första gäller att avtal rörande arv efter tredjeman är ogiltiga, alltså om din man av någon anledning skrivit på ett avtal med mammans sambo som gällde hennes kvarlåtenskap, se ärvdabalken (1958:637) 17. kap. 2 §. Mer relevant är möjligheten till arvsavsägelse hos arvlåtaren före dennes död enligt 17 kap. 2§. Enligt den paragrafen kan man avsäga sig rätten till arv när arvlåtaren fortfarande lever, men det ska ske skriftligen exempelvis genom godkännande av ett testamente som påtecknas. Skulle din man ha gjort det är avsägelsen som huvudregel giltig, men han skulle ändå ha rätt till sin laglott om han inte blivit kompenserad på annat sätt. Om din man mot förmodan skrivit på en sådan avsägelse skulle ni kunna försöka få avtalet ogiltigförklarat med hjälp av lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Enligt den lagen är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Slutligen så finns inget register över sådana avtal utan ni måste i så fall prata med mamman och hennes sambo. Sammanfattningsvis har jag svårt att se att din man inte skulle få ut sitt arv direkt. Hoppas ni har fått ledning av mitt svar. Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning