Kan man entlediga en boutredningsman?

FRÅGA
Hej vi har en tilldelad boupptäckningsman via tingsrätten som sköter vår fars boupptäckning. Han återkopplar inte eller ger oss besked. Vi befarar att han inte har tid eller engagemang för sitt tilldelade uppdrag. Ser inte att vi får den tilltänkta tjänsten utförd på ett korrekt vis. Vår fråga är hur kan vi avsäga tilldelad boupptäckningsman uppdraget? Är det juridiskt möjligt.Process har pågått under 2 år och tre månader med lovord om slutförande utan resultat. Vi har nu ett hus som står oskiftat med höga kostnader löpande månadsvis under hans ansvar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Enligt 19 kap. 5§ 2 stycket ÄB ska boutredningsmannen entledigas från sitt uppdrag om denne anses icke lämplig för uppdraget eller av annan anledning bör skiljas från uppdraget, när exempelvis någon av arvingarna begär detta. För att väcka talan om entledigande av boutredningsmannen, alltså skilja honom från uppdraget med er fars bouppteckning, ska ni vända er till den tingsrätt där er far hade sin hemvist.

Har en boutredningsman vållat dödsboet och/eller er skada kan denne bli skyldig att betala ersättning enligt 19 kap. 18§ ÄB 1 stycket.

Jag rekommenderar att ni tar kontakt med tingsrätten snarast möjligt. Har ni fler frågor är du alltid välkommen att skriva till oss igen.
Vill ni ha vidare hjälp av en jurist från Lawline kan ni kontakta oss via telefon eller genom detta webbformulär.

Vårt telefonnummer är 08-533 300 04, öppettiderna för telefon är måndag till fredag kl. 10:00-16:00.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (809)
2019-04-17 Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?
2019-04-17 Kan man betala begravningskostnader innan bouppteckningen är färdig?
2019-04-10 När betalas en boutredningsman?
2019-04-10 Bouppteckning av privatperson

Alla besvarade frågor (67937)